Zoekresultaten  1-10 van de 5.542 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over landelijke propositie Staatsbosbeheer

  Besluit op een verzoek om informatie over landelijke propositie Staatsbosbeheer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant dierwaardige veehouderij

  Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze “Dierwaardige veehouderij” beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.

 • Afschrift brief met beschikking verlening beheersubsidie 2022-2027 Kroondomein

  Afschrift van de brief met daarin de beschikking voor de verlening van een beheersubsidie voor Kroondomein Het Loo te Apeldoorn voor de jaren 2022-2027. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking toezicht dierenwelzijn

  Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de inzet van middelen voor het versterken van de positie van de NVWA. Ook gaat hij onder meer in op het toezicht op transportwaardigheid van dieren, de moties over de slachtsnelheid, cameratoezicht in slachterijen, straffen bij misstanden in slachthuizen, regionale kleine slachterijen, CO2 bedwelming in varkensslachterijen en toezicht repielenbeurzen. Kamerbrief over versterking toezicht dierenwelzijn (PDF | 14 pagina's | 842 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over de transportwaardigheid van afgemolken melkkoeien

  Onderzoek met als doel dat NVWA-dierenartsen objectiever kunnen goed- of afkeuren en minder (liefst geen) koeien bij slachthuizen aankomen die bij aankomst niet transportwaardig blijken of zelfs gestorven zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Berekeningsformulier Kaderwet EZ-subsidies

  Overzicht van de berekening van de beheersubsidie voor Kroondomein Het Loo te Apeldoorn voor de jaren 2022-2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beschikking beheersubsidie 2022-2027 Kroondomein en voortgang bezwaar tegen verlening subsidie 2016-2021

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de totstandkoming van een nieuwe beheersubsidie voor Kroondomein Het Loo te Apeldoorn voor de jaren 2022-2027. Daarnaast meldt de minister de stand van zaken bij de bezwaarprocedure tegen de subsidieverlening voor de jaren 2016-2021. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over subsidieaanvraag van de koning voor beheer van Kroondomein Het Loo

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de subsidieaanvraag van de koning voor het beheer van Kroondomein Het Loo. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Wassenberg (Partij voor de Dieren) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Kroondomein Het Loo

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over Kroondomein Het Loo. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (Partij voor de Dieren) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Subsidievoorwaarden (Agrarisch) natuurbeheer Kroondomein 2022-2027

  Bekijk document gepubliceerd op