Zoekresultaten  1-10 van de 585 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Natuur- en landschapsbeheerverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Eindrapport pilotproject Evacuatie dieren

  Dit eindrapport beschrijft het resultaat van het pilotproject Evacuatie dieren in de gemeente Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het rapport beschrijft de getrokken conclusies en komt met enkele aanbevelingen voor een mogelijk vervolgproject. Het doel van dit project was om, door middel van een demonstratiemodel van de VEB Viewer, een concrete inschatting te kunnen geven van het handelingsperspectief voor zowel veehouder als overheid om bij overstromingen op de juiste wijze te handelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken blauwtong februari 2024

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van blauwtong in Nederland.

 • Lijst van aangewezen havens

  Lijst van Nederlandse aangewezen havens waar vis kan worden aangeland, gelost en/of overgeladen. Er gelden voorwaarden met betrekking tot hoeveelheden, vissoorten, gebieden, verse of diepgevroren vis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan'

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer haar antwoorden op vragen over het bericht 'Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan'. Dit gaat over pachtovereenkomsten tussen agrarische ondernemers en Staatsbosbeheer. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Bromet (GL-PvdA).

 • Beslisnota bij Kamerbrief voortgang aanpak piekbelasting

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nieuwe klap voor boeren: grond onder hun voeten vandaan'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpak piekbelasting

  Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak piekbelasting in de agrarische sector.

 • Kamerbrief over voortgang innovatie emissiereductie veehouderij

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de innovatie van emissiearme stalsystemen. En over de voortgang van de aanpak van de reductie van de stikstofuitstoot.

 • Kamerbrief over derde lerende evaluatie Natuurpact 2023

  Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) reageert op de derde lerende evaluatie Natuurpact 2023.

 • Aanvullend besluit op Wob-/Woo-verzoek over GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode juli 2020 tot en met september 2020

  Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de GPS- en temperatuurdata van veetransporten in de periode van juli 2020 tot en met september 2020. Het verzoek is op 12 maart 2021 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 19 juni 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op