Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerd tevredenheidsonderzoek naar contact met divisie Juridische Zaken NVWA

  Besluit op een verzoek om informatie over het uitgevoerde tevredenheidsonderzoek over het contact met de divisie Juridische Zaken van de NVWA. Meer specifiek om alle reacties over het onderzoek en alle notities en verslagen van de nabelactie met respondenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Informatieplan LNV 2023 - 2027

  Minister Adema (LNV) biedt de Tweede Kamer het Informatieplan LNV 2023-2027 aan. In zijn brief beschrijft de minister de strategische visie van het ministerie van LNV op informatievoorziening en de prioriteiten van LNV op het gebied van digitalisering en informatisering voor de komende 5 jaar. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief Informatieplan LNV 2023 - 2027

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieplan LNV 2023-2027

  Strategische visie van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) op informatievoorziening en de prioriteiten van LNV op het gebied van digitalisering en informatisering voor de jaren 2023-2027. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over digitaliseringsvisie LNV

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de digitaliseringsvisie LNV en de zienswijzen van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA). De vragen zijn gesteld door leden van de fracties D’66 en CDA van de Tweede Kamer. Een afschrift van deze brief is naar Eerste Kamer verzonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief definitief BIT-advies voor het programma Processen, Informatie en ICT

  Brief van het ministerie van BZK aan minister Schouten (LNV) over het definitieve BIT-advies voor het programma Processen, Informatie en ICT (PI&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vierde voortgangsrapportage 'Herijkt plan van aanpak NVWA 2020'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over herbezinning na stopzetten ontwikkeling ICT-systeem bij de NVWA

  Minister Schouten stuurt Tweede Kamer een brief over herbezinning na stopzetten ontwikkeling ICT-systeem bij de NVWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 4e halfjaarlijkse toets ADR voortgangsrapportage plan-NVWA 2020

  Resultaten van de 4e halfjaarlijkse toets door de Auditdienst Rijk (ADR) van de voortgangsrapportage bij het plan-NVWA 2020. Dit gaat over de programmabeheersing van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A BIT advies stopzetten ontwikkeling en implementatie Inspect bij NVWA

  Bekijk document gepubliceerd op