Zoekresultaten  1-10 van de 3.961 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Evaluatie van het Dierentuinenbesluit - Eindrapport

  Een evaluatieonderzoek van het bureau Research voor Beleid (RvB) naar het Dierentuinenbesluit dat op 26 juli 2002 van kracht is geworden. Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en interviews.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Welzijn van dieren in reizende circussen in Nederland; Circuspraktijk in 2008

  Rapport van de Animal Sciences Group over het welzijn van dieren in circussen in Nederland. Er zijn observaties en inspecties uitgevoerd en er is gesproken met ervaringsdeskundigen en wetenschappers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circusdieren

  Kamerbrief over twee onderzoeksrapporten naar het welzijn en de intrinsieke waarde van circusdieren. In de brief zet de minister het voorgenomen beleid ten aanzien van circusdieren uiteen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Economische effecten van mzis

  In opdracht van het ministerie van LNV heeft het LEI Wageningen UR een rapport over de (negatieve en positieve) economische effecten van mosselzaadinstallaties op de visserijsector opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Passende beoordeling voor mzis op percelen

  Voor het mzi-beleid is in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 de Passende Beoordeling gemaakt. Document met de Passende Beoordeling waarin de mzi-locaties op mosselkweekpercelen zijn getoetst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herziene rapportage onderzoek mzis

  In opdracht van het ministerie van LNV is aanvullend sonaronderzoek voor de locatie Scheurrak-omdraai gedaan. Dit leidt tot een herziene rapportage van het archeologisch inventariserend veldonderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorlopige voorziening voor de visserij op wolhandkrab met aalfuiken

  Kamerbrief waarin de minister meldt dat de effecten van de maatregel nog niet bekend zijn. Hiervoor is meerjarig onderzoek nodig. In 2012 verschijnt een evaluatie waarvoor nu onderzoek is opgestart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vis, als duurzaam kapitaal

  Nederlandse visie op de toekomst van het Europees visserijbeleid. Voorafgaand aan het opstellen van deze visie heeft er een brede discussie met vissers, natuurbeschermingorganisaties en andere belanghebbenden plaatsgevonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel Kamervragen over vegetarische diners

  Kamerbrief waarin de minister meldt dat zij de Kamervragen over het bericht ‘Officiële diners van ministerie van VROM voortaan vegetarisch’ niet op tijd kan beantwoorden. Afstemming vergt meer tijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitnodiging Biofach 2010

  Kamerbrief waarin de minister Kamerleden uitnodigt voor de Biofach van 17-20 februari in Neurenberg. De Biofach is hét trefpunt voor iedereen die werkzaam is in de internationale biologische sector.

  Bekijk document gepubliceerd op