Zoekresultaten  1-50 van de 257 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Kamerbrief uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) deelt de uitkomsten van de wettelijke evaluatie van Staatsbosbeheer met de Tweede Kamer.

 • [Ingetrokken] Woo-verzoek over klachtbehandeling bij NVWA van eigen klacht

  [INGETROKKEN]

 • Beslisnota bij Kamerbrief uitkomsten wettelijke evaluatie Staatsbosbeheer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke reactie Staatsbosbeheer op wettelijke evaluatie en kostprijzenonderzoek

  Staatsbosbeheer reageert op de uitkomsten van de wettelijke evaluatie en het kostprijzenonderzoek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over landelijke propositie Staatsbosbeheer

  Besluit op een verzoek om informatie over landelijke propositie Staatsbosbeheer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Staatsbosbeheer

  Dit rapport beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het functioneren van Staatsbosbeheer in de periode 2018-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kostprijzen van Staatsbosbeheer in beeld

  Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de kosten en opbrengsten van de producten van Staatsbosbeheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over vervanging applicatie iRN

  Besluit op een verzoek om informatie over vervanging van de applicatie internet Research Network (iRN). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 2 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit en inventaris bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 (PDF | 9 pagina's | 1,4 MB) Documenten bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 (PDF | 3 pagina's | 383 kB)

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Besluit en inventaris bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 2 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Documenten bij deelbesluit 2 op Woo-verzoek Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 2 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Geplande Kamerbrieven 2023

  Overzicht van Kamerbrieven die de bewindslieden van LNV in 2023 verwachten naar de Tweede kamer te sturen. Bijlage 1 - Geplande Kamerbrieven 2023 (PDF | 2 pagina's | 103 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 3 - Moties

  Overzicht van ingediende moties op het terrein van LNV. Bijlage 3 - Moties (PDF | 25 pagina's | 793 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Wet- en regelgeving

  Overzicht van wetsvoorstellen, algemene maatregelen van bestuur (amvb) en ministeriële regelingen (mr) die de bewindslieden van LNV in 2023 verwachten aan te bieden. Bijlage 2 - Wet- en regelgeving (PDF | 3 pagina's | 131 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij jaarplanning LNV 2023

  Minister Adema (LNV) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) bieden de Tweede Kamer de planning aan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) voor het jaar 2023. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd. Aanbiedingsbrief bij jaarplanning LNV 2023 (PDF | 1 pagina | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over ontmoeting ministers met Eurocommissaris Sinkevičius

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de ontmoeting die zij samen met minister De Jonge, minister Harbers en minister Jetten had met Eurocommissaris Sinkevičius. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief jaarplanning LNV 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief jaarplanning LNV 2023 (PDF | 1 pagina | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bevindingen Reviews Externe Accountants 2022 LNV

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over reviews van subsidieverantwoordingen door externe accountants in 2022. Bevindingen Reviews Externe Accountants 2022 LNV (PDF | 15 pagina's | 247 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Inventaris bij Woo-besluit over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over ontmoeting ministers met Eurocommissaris Sinkevičius

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Documenten bij Woo-besluit over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 - Besluit op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022.pdf

  Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerd tevredenheidsonderzoek naar contact met divisie Juridische Zaken NVWA

  Besluit op een verzoek om informatie over het uitgevoerde tevredenheidsonderzoek over het contact met de divisie Juridische Zaken van de NVWA. Meer specifiek om alle reacties over het onderzoek en alle notities en verslagen van de nabelactie met respondenten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over uitgevoerd tevredenheidsonderzoek naar contact met divisie Juridische Zaken NVWA (PDF | 10 pagina's | 480 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ambtelijke ruimte – Kan de overheid de grote maatschappelijke vraagstukken aan?

  De combinatie van de vele crises – van stikstof tot wonen tot asiel – leidt gemakkelijk tot de vraag 'of de overheid de maatschappelijke uitdagingen wel aankan'. Het antwoord op de vraag is niet zonder voorbehoud te geven. Het hangt er van af hoe de overheid politieke ambities, de eigen rolopvatting, de strategie en de uitvoeringscapaciteit met elkaar in verband brengt, en hoe het ene wordt vertaald in het andere. Als bijvoorbeeld ambities groot zijn en de uitvoeringscapaciteit is gedecentraliseerd, moet de Rijksoverheid kiezen voor een regierol – zoals bij de woningbouwopgave. In dit essay wordt daarom de vraag geherformuleerd: niet of de overheid 'iets' of 'het' aankan is de vraag, maar hoe ambtenaren omgaan met de geboden of genomen ruimte in en tussen elk van de 4 genoemde aspecten (ambitie, rolopvatting, strategie en uitvoering). Ambtelijke ruimte – Kan de overheid de grote maatschappelijke vraagstukken aan? (PDF | 58 pagina's | 633 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022

  Besluit op deel 1 van een verzoek om informatie over de activiteiten van Annemarie Jorritsma in haar hoedanigheid als door het ministerie van LNV benoemde Commissaris-Generaal van de Floriade Almere 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 (PDF | 9 pagina's | 486 kB) Inventaris bij Woo-besluit over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 (PDF | 3 pagina's | 123 kB) Documenten bij Woo-besluit over activiteiten Commissaris-Generaal Floriade Almere 2022 (PDF | 86 pagina's | 4,1 MB)

 • Kamerbrief over rapport Huis voor Klokkenluiders

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over rapport Huis voor Klokkenluiders. Kamerbrief over rapport Huis voor Klokkenluiders (PDF | 2 pagina's | 121 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over door NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen Wob- en Woo-verzoeken

  Besluit op een verzoek om informatie over door de NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob- en Woo-verzoeken. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over door NVWA verbeurde en betaalde dwangsommen Wob- en Woo-verzoeken (PDF | 3 pagina's | 365 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Rekening en verantwoording Bureau Beheer Landbouwgronden 2021

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) stuurt de Tweede Kamer de Rekening en verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden. Aanbiedingsbrief Rekening en verantwoording Bureau Beheer Landbouwgronden 2021 (PDF | 1 pagina | 68 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Rekening en verantwoording Bureau Beheer Landbouwgronden 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Rekening en verantwoording Bureau Beheer Landbouwgronden 2021 (PDF | 2 pagina's | 113 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over Rapport Huis voor Klokkenluiders

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over Rapport Huis voor Klokkenluiders (PDF | 2 pagina's | 177 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verbod op vleesreclames in Haarlem

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het verbod op vleesreclames in Haarlem. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over verbod op vleesreclames in Haarlem (PDF | 3 pagina's | 148 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over verbod op vleesreclames in Haarlem

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over verbod op vleesreclames in Haarlem (PDF | 1 pagina | 77 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over de aanwijzing en (uit)betalingen van de vergoeding commissaris generaal van de Floriade 2022

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanwijzing en (uit)betalingen van de vergoeding commissaris generaal van de Floriade 2022. Het verzoek is op 13 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 30 juni 2022 dit besluit genomen.

 • Controleverklaring bij de Rekening & Verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

  De Auditdienst Rijk heeft de financiële overzichten die deel uitmaken van de Rekening & Verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden gecontroleerd.

 • Controleverklaring bij de Rekening & Verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden - 2022-0000175132-controleverklaring-bbl-2021.pdf

  De Auditdienst Rijk heeft de financiële overzichten die deel uitmaken van de Rekening & Verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden gecontroleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rekening en verantwoording 2021 Bureau Beheer Landbouwgronden

  Dit rapport geeft inzicht in de activiteiten van het Bureau Beheer Landbouwgronden in 2021 en de daarmee samenhangende financiële resultaten. Rekening en verantwoording 2021 Bureau Beheer Landbouwgronden (PDF | 15 pagina's | 1,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Controleverklaring bij de Rekening & Verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden - Rekening & Verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden

  De Auditdienst Rijk heeft de financiële overzichten die deel uitmaken van de Rekening & Verantwoording 2021 van het Bureau Beheer Landbouwgronden gecontroleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterking toezicht dierenwelzijn

  Minister Staghouwer (LNV) informeert de Tweede Kamer over de inzet van middelen voor het versterken van de positie van de NVWA. Ook gaat hij onder meer in op het toezicht op transportwaardigheid van dieren, de moties over de slachtsnelheid, cameratoezicht in slachterijen, straffen bij misstanden in slachthuizen, regionale kleine slachterijen, CO2 bedwelming in varkensslachterijen en toezicht repielenbeurzen. Kamerbrief over versterking toezicht dierenwelzijn (PDF | 14 pagina's | 842 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief met beschikking verlening beheersubsidie 2022-2027 Kroondomein

  Afschrift van de brief met daarin de beschikking voor de verlening van een beheersubsidie voor Kroondomein Het Loo te Apeldoorn voor de jaren 2022-2027. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over de transportwaardigheid van afgemolken melkkoeien

  Onderzoek met als doel dat NVWA-dierenartsen objectiever kunnen goed- of afkeuren en minder (liefst geen) koeien bij slachthuizen aankomen die bij aankomst niet transportwaardig blijken of zelfs gestorven zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbaar maken van boetes

  Minister Staghouwer (LNV) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen over het openbaar maken van boetes. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Berekeningsformulier Kaderwet EZ-subsidies

  Overzicht van de berekening van de beheersubsidie voor Kroondomein Het Loo te Apeldoorn voor de jaren 2022-2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beschikking beheersubsidie 2022-2027 Kroondomein en voortgang bezwaar tegen verlening subsidie 2016-2021

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de totstandkoming van een nieuwe beheersubsidie voor Kroondomein Het Loo te Apeldoorn voor de jaren 2022-2027. Daarnaast meldt de minister de stand van zaken bij de bezwaarprocedure tegen de subsidieverlening voor de jaren 2016-2021. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek over landbouwtellingen meerdere Veehouderijen gevestigd te St. Agatha, Bergen en Ottersum

  Besluit op een verzoek om informatie over landbouwtellingen meerdere Veehouderijen gevestigd te St. Agatha, Bergen en Ottersum en de RAV code die op de dieren en/of dierverblijven van toepassing is. Het verzoek is op 29 februari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 12 mei 2022 dit besluit genomen. Besluit op Wob-/Woo-verzoek over landbouwtellingen meerdere Veehouderijen gevestigd te St. Agatha, Bergen en Ottersum (PDF | 20 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over de door de NVWA verbeurde én betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob-verzoeken

  Besluit op een verzoek om informatie over de door de NVWA én de aan de NVWA gelieerde diensten en organisatieonderdelen verbeurde én betaalde dwangsommen wegens niet tijdig voldoen aan de Wob-verzoeken over de periode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over betrokkenheid Staatsbosbeheer bij nieuwe industriële houtzagerij

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Luxemburgers kijken naar Delfzijl voor industriële houtzagerij: investering van meer dan 1 miljoen'. Het Tweede Kamerlid Graus (PVV) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbare agenda minister Van der Wal-Zeggelink

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de openbare agenda van de bewindspersonen. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Intern jaarverslag 2021 van baten-lastenagentschap NVWA

  De Auditdienst Rijk heeft de financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gecontroleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbare agenda minister Staghouwer

  Minister Staghouwer (LNV) geeft antwoord op vragen over de openbare agenda van de bewindspersonen. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Auditrapport 2021 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F)

  De Auditdienst Rijk (ADR) heeft onderzoek gedaan naar de verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hoofdstuk XIV van de Rijksbegroting) en het Diergezondheidsfonds (hoofdstuk F van de Rijksbegroting). Ook heeft de ADR het begrotingsbeheer, het financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering en de daartoe bijgehouden administraties onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op