Zoekresultaten  1-50 van de 3.101 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onbekend themaverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Nieuw vandaag

  Documenten bij besluit Woo-verzoek natuurvergunning Schiphol

  Openbaar gemaakte documenten na een verzoek om informatie over de aanstaande natuurvergunning voor Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit op Woo-verzoek over dieraantallen

  Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen op een locatie in Putten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Besluit Woo-verzoek natuurvergunning Schiphol

  Besluit op een verzoek om informatie over de aanstaande natuurvergunning voor Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Nieuw vandaag

  Uitstelbrief op Kamervragen over opnieuw verlengen van gedoogperiode voor garnalenvisserij

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over het opnieuw verlengen van de gedoogperiode voor de garnalenvisserij op de Waddenzee en de Noordzeekustzone, later komen dan gebruikelijk. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Lijst van documenten bij besluit Woo-verzoek natuurvergunning Schiphol

  Lijst van documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over de aanstaande natuurvergunning voor Schiphol. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten oktober 2023 ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over vullingstoets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vullingstoets

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de voorgenomen vullingstoets bij het plaatsen van stikstofdepositieruimte in het Stikstofregistratiesysteem. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft deze vragen gesteld.

 • Besluit Woo-verzoek inspecties roodvleesslachthuizen 2017-2023

  Besluit op een verzoek om informatie over de inspectieresultaten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over roodvleesslachthuizen met permanent toezicht op het gebied van dierenwelzijn over de periode vanaf 11 april 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Let op: dit bestand is 108 MB groot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10-12 december 2023 EK

  Op 27 novmeber 2023 is de brief naar de Tweede Kamer met de bijbehorende documenten gepubliceerd.

 • Kamerbrief over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10-12 december 2023

  Minister Adema (LNV) stuurt de Tweede Kamer de agenda van de Landbouw- en Visserijraad die van 10 tot en met 12 december 2021 plaatsvindt in Brussel. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

 • Uitvoering EU-schoolregeling voor schoolfruit en -groente

 • Beleidsdraaiboek bestrijdingsplichtige waterdierziekten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad 10-12 december 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 3 op Woo-verzoek over producenten van biodiesel in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over producenten van biodiesel in Nederland in de periode 2016-2022, waaronder maar niet beperkt tot een aantal bedrijven, om goedkeuring voor het produceren van biodiesel. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling bestrijding vogelgriep Alphen aan den Rijn 2023

 • Kaart met vervoersbeperkingsgebied Alphen aan den Rijn (10 km)

  Kaart waarop een vervoersbeperkingsgebied van 10 kilometer is aangegeven in verband met een vogelgriepbesmetting in Alphen aan den Rijn op 24 november 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst van documenten bij deelbesluit 1 Woo-verzoek over rechtszaak Mobilisation for the Environment - Programma Aanpak Stikstof

  Lijst van documenten bij deelbesluit 1 op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie van het ministerie van LNV en LNV medewerkers, met de provincies, het IPO en de landsadvocaat, de Mobilisation for the Environment (MOB) en de Raad van State over de rechtszaak van Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten zaak 1 bij besluit op Woo-verzoek over wolfshonden

  Openbaar gemaakte documenten zaak 1 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wolfshonden door de NVWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten zaak 2 bij besluit op Woo-verzoek over wolfshonden

  Openbaar gemaakte documenten zaak 2 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wolfshonden door de NVWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 1 Woo-verzoek over rechtszaak Mobilisation for the Environment - Programma Aanpak Stikstof

  Deelbesluit 1 op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie van het ministerie van LNV en LNV medewerkers, met de provincies, het IPO en de landsadvocaat, de Mobilisation for the Environment (MOB) en de Raad van State over de rechtszaak van Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit op Woo-verzoek over wolfshonden

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wolfshonden door de NVWA. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Documenten bij deelbesluit 1 Woo-verzoek over rechtszaak Mobilisation for the Environment - Programma Aanpak Stikstof

  Openbaar gemaakte documenten bij deelbesluit 1 op een verzoek om het openbaar maken van alle communicatie van het ministerie van LNV en LNV medewerkers, met de provincies, het IPO en de landsadvocaat, de Mobilisation for the Environment (MOB) en de Raad van State over de rechtszaak van Mobilisation for the Environment (MOB) tegen het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten zaak 3 bij besluit op Woo-verzoek over wolfshonden

  Openbaar gemaakte documenten zaak 3 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wolfshonden door de NVWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten zaak 4 bij besluit op Woo-verzoek over wolfshonden

  Openbaar gemaakte documenten zaak 4 bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over wolfshonden door de NVWA.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over incidenten en ontsnappingen wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten, informatie en communicatie die gaan over meldingen bij RVO over en van (bijt)incidenten en ontsnappingen door wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland in de periode 2014 tot en met 26 september 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverlening VKON (activiteitsgebied varkens)

  Besluit op een subsidieverzoek van de organisatie VKON BV voor deelname aan het Kennis op Maat-programma 'Roadshow Winst van een goed ingericht activiteitsgebied voor varkens'. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over bezitsontheffingen voor bezitten of vervoeren primaten

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle huidige bezitsontheffingen die de RVO heeft verleend voor het bezitten of vervoeren van primaten. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over incidenten en ontsnappingen wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van alle documenten, informatie en communicatie die gaan over meldingen bij RVO over en van (bijt)incidenten en ontsnappingen door wolven in dierentuinen en wolvenkennels in Nederland in de periode 2014 tot en met 26 september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverlening VKON (hittestress melkvee)

  Besluit op een subsidieverzoek van de organisatie VKON BV voor deelname aan het Kennis op Maat-programma en het project 'Hittestress melkvee'. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op een Woo-verzoek over controle van de NVWA samen met de politie

  Besluit op een verzoek om informatie over controle van de NVWA samen met de politie op een bepaald adres. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over percelen in gemeente Avereest

  Besluit op een verzoek om informatie over subsidieverstrekking voor (bomen) beplanting op percelen in gemeente Avereest. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente. De Regeling levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de groente-en fruitconsumptie door kinderen en leert kinderen gezonde en duurzame eetgewoonten aan.

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'In november geen schoolfruit meer’

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen over het bericht 'In november geen schoolfruit meer’. Het Tweede Kamerlid Vedder (CDA) heeft de vragen gesteld.

 • Schoolfruit - Geschatte werkelijke kostprijs inclusief vervoer naar scholen

  Berekening van de reële kostprijs voor schoolfruit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'In november geen schoolfruit meer’

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitvoering EU-Schoolregeling voor schoolfruit en -groente

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek openbaarmaking informatie over paarden en/of pony’s

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over de verplichte registratie van paarden en/of pony’s, een overzicht van het aantal op dit moment gehouden paarden en/of pony’s en het Uniek Bedrijfsnummer (UBN) voor de locatie Langedijkstraat 4 te 5324 AR Ammerzoden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van agenda Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023

  Minister Adema (LNV) geeft antwoord op vragen naar aanleiding van de agenda van de Landbouw- en Visserijraad van 20 november 2023. Het gaat om vragen die niet over de agenda van de Landbouw- en Visserijraad gaan. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en BBB hebben deze vragen gesteld.

 • Besluit op Woo-verzoek over de wolf in Nederland

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle documenten die gaan over de wolf in Nederland van 2013 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen naar aanleiding van agenda Landbouw- en Visserijraad 20 november 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten bij besluit op Woo-verzoek over de wolf in Nederland

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over alle documenten die gaan over de wolf in Nederland van 2013 tot en met 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief antwoorden Kamervragen over wolven in Europa

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) meldt dat de antwoorden op vragen over het bericht ‘Wolven in Europa: Commissie roept lokale overheden op om bestaande uitzonderingen ten volle te gebruiken’ later komen dan gebruikelijk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek bezetting aantal dierplaatsen bedrijf

  Besluit op een verzoek om informatie over de totale bezetting van het aantal dierplaatsen op een bedrijf in Linschoten van 2014 tot en met 2023. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek is afgewezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoeken over specifieke verkoper van honden

  Besluit op verzoeken om het openbaar maken van documenten over een specifieke verkoper van honden in de periode van 1 januari 2019 tot en met 16 juni 2023. Het gaat om verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek inspecties pluimveeslachterij

  Besluit op een verzoek om informatie over inspecties van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit bij een pluimveeslachterij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden Kamervragen over Kamerbrief stand van zaken en vaccinatie blauwtong

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over inspectierapport en waarschuwingsbrief specifiek bedrijf

  Besluit op een verzoek om het openbaar maken van informatie over een inspectierapport en een waarschuwingsbrief over en naar een specifiek bedrijf. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang uitvoering GLB 2023

  Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in 2023. Ook kijkt de minister vooruit naar 2024.