Zoekresultaten  1-20 van de 2.236 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Uitstelbericht Kamervragen over negatieve publieke uitlatingen van een hoge ambtenaar van de NCTV over Pieter Omtzigt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

  Minister Grapperhaus beantwoordt vragen van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid (JenV|) van de Eerste Kamer over de uitwerking van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast stuurt hij een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2020 met een reactie op het manifest 'Een pact voor de rechtsstaat’ van het Strategisch Beraad Ondermijning'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzuim schooljaar 2019-2020

  Minister Slob en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het afgelopen schooljaar 2019-2020. Daarbij gaan zij in op de samenwerking bij verzuim in de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Info leveranciers e-facturering ministerie JenV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over bericht over tovenaars met rommel

  Staatssecretaris Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Tovenaars met rommel'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de opslag van ammoniumnitraat in Nederland

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ook opslag van ammoniumnitraat in Nederland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting VWS vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting bij wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting VWS vanwege vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij incidentele suppletoire begroting VWS vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Minister De Jonge biedt de suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

  Staatssecretaris Knops biedt het ontwerp aan voor het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo (Wet digitale overheid). Dit besluit regelt de toegang van ondernemingen en rechtspersonen tot elektronische overheidsdienstverlening. En het stelt regels over de erkenning van private partijen die deze middelen leveren en daarbij betrokken diensten aanbieden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over betrokkenheid private equity en buitenlandse partijen bij zorgfusies

  Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht 'Veel private equity en buitenlandse partijen bij fusies en overnames in de zorg'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2020, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Veelgestelde vragen meicirculaire 2020 gemeentefonds versie 8 juni

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2023, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Rekenmodel meicirculaire, mei 2020 in constante prijzen

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Rekenmodel meicirculaire, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2021, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2024, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.