Zoekresultaten  1-50 van de 2.236 resultaten

Door u gekozen filters

Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Uitstelbericht Kamervragen over negatieve publieke uitlatingen van een hoge ambtenaar van de NCTV over Pieter Omtzigt

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit

  Minister Grapperhaus beantwoordt vragen van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid (JenV|) van de Eerste Kamer over de uitwerking van het breed offensief tegen ondermijnende criminaliteit. Daarnaast stuurt hij een afschrift van zijn brief aan de Tweede Kamer van 19 oktober 2020 met een reactie op het manifest 'Een pact voor de rechtsstaat’ van het Strategisch Beraad Ondermijning'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzuim schooljaar 2019-2020

  Minister Slob en staatssecretaris Blokhuis informeren de Tweede Kamer over de verzuimcijfers van het afgelopen schooljaar 2019-2020. Daarbij gaan zij in op de samenwerking bij verzuim in de coronacrisis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Info leveranciers e-facturering ministerie JenV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstelbrief Kamervragen over bericht over tovenaars met rommel

  Staatssecretaris Van Veldhoven stelt de beantwoording uit van de Kamervragen over het bericht 'Tovenaars met rommel'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de opslag van ammoniumnitraat in Nederland

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Ook opslag van ammoniumnitraat in Nederland'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting VWS vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting bij wetsvoorstel incidentele suppletoire begroting VWS vanwege vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Memorie van toelichting bij het wetsvoorstel om de begroting te wijzigen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij incidentele suppletoire begroting VWS vanwege extra uitgaven door coronavirus

  Minister De Jonge biedt de suppletoire (aanvullende) begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan vanwege extra uitgaven door het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij ontwerp-Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo

  Staatssecretaris Knops biedt het ontwerp aan voor het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddel Wdo (Wet digitale overheid). Dit besluit regelt de toegang van ondernemingen en rechtspersonen tot elektronische overheidsdienstverlening. En het stelt regels over de erkenning van private partijen die deze middelen leveren en daarbij betrokken diensten aanbieden. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over betrokkenheid private equity en buitenlandse partijen bij zorgfusies

  Minister De Jonge beantwoordt vragen over het bericht 'Veel private equity en buitenlandse partijen bij fusies en overnames in de zorg'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2020, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Veelgestelde vragen meicirculaire 2020 gemeentefonds versie 8 juni

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2023, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Rekenmodel meicirculaire, mei 2020 in constante prijzen

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Rekenmodel meicirculaire, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2021, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2024, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Beschermd wonen 2020-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Mo-model 2019-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Participatie 2020-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Taakmutatie 2022, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Vo-model 2020-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Meicirculaire gemeentefonds 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meicirculaire gemeentefonds 2020 - Voogdij 18+ 2020-2025, mei 2020

  De meicirculaire 2020 informeert de gemeenten over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2020 en verder. De circulaire bevat ook informatie over het compensatiepakket voor medeoverheden in verband met de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast gaat de circulaire in op andere financiële onderwerpen die voor de gemeenten van belang zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 - Notitie handelsperspectief ambtsmisdrijven (2 december 2019)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Memo kader onrechtmatig handelen (20 november 2019)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptwijziging Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG

  Concept van het Besluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG ter beperking van de werkingssfeer van de artikelen 40a en 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-uitvoeringsbesluit Wtza

  Concept van het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Uitvoeringsbesluit Wtza).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-AMvB acute zorg

  Concept van het Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Besluit van tot wijziging van een aantal besluiten op het terrein van VWS

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Nota van toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht noodmaatregelen coronacrisis

  In dit document staan alle uitgavenmaatregelen waartoe het kabinet heeft besloten sinds het uitbreken van de coronacrisis, en alle fiscale maatregelen waartoe het kabinet heeft besloten in het kader van het Noodpakket 2.0.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Belasten van vermogen

  6. Belasten van vermogen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Rapport van de commissie Heerts

  Staatssecretaris Van Arkt biedt de Tweede Kamer het rapport aan van de commissie Vergemakkelijking Schadeafhandeling bij Beroepsziekten, onder leiding van de heer A.J.M. Heerts.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fast fashion onderzoek

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de problemen en negatieve gevolgen van fast fashion voor het milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over informele Raad Buitenlandse Zaken 3 april 2020

  Minister Blok reageert op vragen en opmerkingen over de agenda van de extra informele Raad Buitenlandse Zaken van 3 april 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Memorie van antwoord over fossiele subsidies

  Aanbiedingsbrief van minister Wiebes aan de Eerste Kamer over fossiele subsidies.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over fossiele subsidies

  Beantwoording van vragen over het wetsvoorstel Verbod op kolen bij elektriciteitsproductie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over fout in alarmerende klimaatstudie

  Minister Wiebes beantwoordt vragen over het bericht 'Alarmerende klimaatstudie blijkt niet te kloppen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen over het artikel 'Nederland achter met hernieuwbare energie'

  Uitstelbrief van minister Wiebes over vragen betreft het artikel 'Nederland achter met hernieuwbare energie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over afbouw gaswinning en CETA

  Minister Wiebes beantwoordt vragen over het handelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada (CETA) dat de afbouw van gaswinning in de weg staat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden van het windpark N33 niet blij mee zijn

  Minister Wiebes beantwoordt Kamervragen over het plan voor een gebiedsfonds waar omwonenden van het windpark N33 niet blij mee zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over verdwijnen 3G-netwerk

  Staatssecretaris Keijzer beantwoordt vragen over het voornemen van Vodafone om in 2020 te stoppen met 3G.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nadere memorie van antwoord inzake wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Minister Bruins en minister Grapperhaus bieden de nadere memorie van antwoord aan inzake het wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nadere memorie van antwoord inzake wetsvoorstel Wet experiment gesloten coffeeshopketen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het faillissement van de Zoetermeerse verkeersschool

  Minister Van Nieuwenhuizen beantwoordt de vragen over het faillissement van de Zoetermeerse verkeersschool.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 - Recommended auction model for the award of 700, 1400 and 2100 MHz spectrum

  Bijlage 1 - Recommended auction model for the award of 700, 1400 and 2100 MHz spectrum.

  Bekijk document gepubliceerd op