Zoekresultaten  1-2 van de 2 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Sociale Verzekeringsbankverwijder
  • Convenant voor de gegevensuitwisseling en de samenwerking tussen de Sociale verzekeringsbank en de Belastingdienst

    Om klanten van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) beter en efficiënter te kunnen helpen en om er zo goed en zo snel mogelijk voor te zorgen dat men krijgt waar hij of zij recht op heeft, werkt de SVB samen met andere overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst. In dat verband wisselt de SVB informatie uit met de Belastingdienst. Voor het uitwisselen worden wettelijke bepalingen strikt in acht genomen zoals bijvoorbeeld de privacyregelingen. De SVB wil over het uitwisselen van informatie transparant zijn en publiceert daarom het convenant tussen de SVB en de Belastingdienst. In het convenant tussen SVB en de Belastingdienst zijn afspraken vastgelegd om de samenwerking optimaal en doelgericht te laten verlopen. Deze afspraken gaan niet alleen over de inrichting van de onderlinge gegevensuitwisseling en de verantwoording daarover, maar ook over de samenwerking op andere gebieden zoals de Verordeningen (EG) nr. 883/2004 en 987/2009.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • IV-Strategie SVB 2021 - 2025

    Informatievoorziening (IV) speelt een cruciale rol in de dienstverlening die de SVB levert aan haar klanten, medewerkers en andere stakeholders. Door de ontwikkelingen in onder andere wet- en regelgeving, de wensen van de klanten en technologie was het tijd voor een herijking van de IV-strategie. In 2020 hebben we daarom de IV-strategie voor de jaren 2021-2025 opgesteld. Met deze nieuwe strategie ligt de SVB voor de komende vijf jaar vast op koers met de doorontwikkeling van de Informatievoorziening. Het belang van een up-to-date IV-strategie is terug te zien in de ontwikkeling die Informatievoorziening (en Informatietechnologie) de afgelopen jaren binnen de SVB heeft doorgemaakt. Het is van een ondersteunende functie gegroeid naar een bepalende functie voor het in stand houden en verder brengen van de dienstverlening die wij bieden. Daarom is het des te belangrijker dat deze strategie ons een goed kompas biedt waarop wij kunnen varen. De IV-strategie staat niet op zichzelf; deze is afgeleid van en ondersteunend aan de SVB-strategie en draagt op deze wijze bij aan het realiseren van onze bedrijfsdoelen. De visie van SVB op de informatievoorziening 2021-2025 is als volgt: In partnership met de business zijn wij gericht op het moderniseren van ons IV-landschap waardoor complexiteit gereduceerd wordt. Wij doen dit met de beste mensen en zijn gericht op het behalen van concrete resultaten. We creëren een toekomstvaste werkomgeving voor onze medewerkers en een IV-landschap dat dusdanig flexibel is dat nieuwe vragen kunnen worden geabsorbeerd. Op deze wijze dragen we bij aan moderne digitale dienstverlening aan onze klanten (altijd persoonlijk, maatwerk waar nodig en digitaal waar mogelijk) en aan de versnelling van ‘één overheid’ waarbij de burger centraal staat. Wij hebben de volgende drie strategische IV-doelen benoemd: 1.) De informatievoorziening stelt de SVB in staat om te vernieuwen vanuit continuïteit. 2.) De informatievoorziening stelt de SVB in staat om ketenintegratie en/of samenwerking in de dienstverlening te versterken. 3.)De informatievoorziening stelt de SVB in staat om goede persoonlijke dienstverlening te leveren (altijd persoonlijk, maatwerk waar nodig, en digitaal waar mogelijk).

    Bekijk document gepubliceerd op