Zoekresultaten  1-10 van de 433 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Stoffenverwijder
 • Onderzoek naar de aanwezigheid van kwarts, metalen en stofsamenstelling te Apeldoorn

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van ProRail BV naar de aanwezigheid van kwarts, respirabel kwarts, metalen en de stofsamenstelling in en om woningen te Apeldoorn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over spoorveiligheid

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over enkele onderwerpen op het gebied van spoorveiligheid. Het gaat onder meer om het gebruik van kwartshoudende spoorballast, de toeslag op de Hogesnelheidslijn en het project 3 perron Amsterdam Zuid.

 • Oliewinning onder Rotterdam

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Borselse Voorwaarden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veelgestelde vragen HNS-verdrag

  Overzicht van veel gestelde vragen bij het rapportageformulier HNS-verdrag. Via dat formulier melden bedrijven de gevaarlijke en schadelijke stoffen die zij via vervoer over zee ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over enkele berichten rondom PFAS

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Dijkstra (Medische Zorg) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Oproep toxicologen: onderzoek alle eieren hobbykippen op PFAS' en het bericht 'Flinke boete dreigt voor Chemours als het chemische stof opnieuw loost'. Het Tweede Kamerlid Gabriëls (GroenLinks-PvdA) had de vragen gesteld.

 • Antwoord op vragen van het lid Erkens over de beschikbaarheid van natuurlijk voorkomend waterstof

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 25422, nr. 297 - Opwerking van radioactief materiaal

  Opwerking van radioactief materiaal; Brief regering; Advies Commissie m.e.r. over de reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport - Nationaal Programma Radioactief Afval

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie CBS-Monitor 4e kwartaal 2023 fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest

  Minister Adema (LNV) meldt de Tweede Kamer dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een Monitor over het 4e kwartaal van 2023 heeft gepubliceerd over de fosfaat- en stikstofexcretie in dierlijke mest.

 • Toelichting rapportageformulier HNS-verdrag

  Deze toelichting hoort bij het rapportageformulier HNS-verdrag. Bedrijven die HNS-stoffen ontvangen, moeten het rapportageformulier gebruiken.

  Bekijk document gepubliceerd op