Zoekresultaten  1-10 van de 918 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen weekverwijder
 • Nieuw vandaag

  Openstelling burgemeestersvacature Voerendaal

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Voerendaal (circa 12.500 inwoners), vacant per 1 december 2024.

 • Nieuw vandaag

  Overzicht substantiële giften aan politieke partijen 2024

  Op 1 januari 2023 is de Wet financiering politieke partijen op een aantal punten gewijzigd. 1 van deze wijzigingen is dat politieke partijen en hun neveninstellingen verplicht zijn om giften vanaf € 10.000 per donateur per jaar binnen 3 dagen na ontvangst te melden bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister maakt deze giften vervolgens openbaar door publicatie op rijksoverheid.nl. De substantiële giften voor 2024 worden op deze pagina periodiek openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Toespraak minister-president bij herdenking Dries van Agt in Tweede Kamer

  Minister-president Mark Rutte hield een toespraak bij de herdenking van oud-premier Dries van Agt in de Tweede Kamer. Oud-premier Van Agt is op 5 februari 2024 overleden.

 • Nieuw vandaag

  Toespraak minister-president bij herdenking Dries van Agt in Eerste Kamer

  Minister-president Mark Rutte hield een toespraak bij de herdenking van oud-premier Dries van Agt in de Eerste Kamer. Oud-premier Van Agt is op 5 februari 2024 overleden.

 • Nieuw vandaag

  Beantwoording vragen over BNC-fiche ComPAct

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) beantwoordt vragen over het fiche over de Mededeling Versterking van de Europese Bestuurlijke Ruimte (ComPAct). Het fiche is van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). De vragen zijn van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief over nadeelcompensatiebesluit Uniper als gevolg van Wet verbod op kolen voor elektriciteitsproductie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit over de nadeelcompensatie die hij Uniper toekent voor het nadeel dat zij heeft geleden als gevolg van de productiebeperking bij het gebruik van kolen voor elektriciteitsproductie.

 • Nieuw vandaag

  Documenten bij besluit op Woo-verzoek over geluidsproductie KLM vliegtuigmotoren

  Openbaar gemaakte documenten bij een besluit op een verzoek om het openbaar maken van documenten over de geluidsproductie van KLM vliegtuigmotoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Campagne-effectonderzoek Coronavaccinatie najaar 2023

  Rapportage van het effectonderzoek naar de campagne Coronavaccinatie najaar 2023. De primaire doelstelling is mensen die in aanmerking komen voor de coronaprik in het najaar hierover informeren. Zij kunnen dan zelf kiezen of ze de coronaprik halen of niet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Kamerbrief over nadeelcompensatiebesluit Uniper als gevolg van Wet verbod op kolen voor elektriciteitsproductie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Kamerbrief met reactie over handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de door de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat verzochte reactie op de door haar op 10 december 2023 ontvangen brief “Reactie over handelwijze Hollandse Energie Maatschappij (HEM)” van A. van A. te Heemstede..