Zoekresultaten  1-20 van de 737 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Convenantverwijder
 • Evaluatie over uitvoering van Convenant over Nederlandse erkenning van de Limburgse taal

  Dit convenant is opgesteld ter bescherming en bevordering van de Limburgse taal.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuursconvenant duurzame samenwerking ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en de Regionale Historische Centra

  Afschrift van het bestuursconvenant van staatssecretaris Gräper-van Koolwijk (OCW) samen met de Algemeen Rijksarchivaris en de voorzitters van 10 Regionale Historische Centra (RHC’s) van 1 februari 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Landelijke afspraken over het thuis laten staan van Wmo-hulpmiddelen bij een verhuizing naar een Wlz-zorginstelling

  Dit document beschrijft de afspraken over het thuis laten staan van hulpmiddelen die verstrekt zijn uit de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) bij een verhuizing naar een Wlz-zorginstelling. Wlz staat voor Wet langdurige zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024-2027

  In het meerjarige afsprakenakkoord Sint Eustatius 2024 – 2027 staan de volgende prioriteiten centraal: 1. economische ontwikkeling van het eiland 2. circulariteit met focus op (digitale) infrastructuur 3. welzijn 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Saba Package Agreement 2023 - 2027

  Bestuurlijke afspraken met Saba over vier prioritaire thema’s: 1. bestaanszekerheid en welzijn 2. economische en ruimtelijke ontwikkeling 3. klimaat, natuur en milieu 4. goed bestuur. Document is alleen in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant dierwaardige veehouderij

  Het kabinet wil de verdere ontwikkeling realiseren naar een dierwaardige veehouderij. Dat wil zeggen: een veehouderij waarin het welzijn en de gezondheid van dieren het uitgangspunt zijn. In de zienswijze “Dierwaardige veehouderij” beschrijft de Raad voor Dierenaangelegenheden de zes leidende principes voor een veehouderij waarin dieren een positieve staat van welzijn ervaren.

 • Regie om sneller te innoveren naar een duurzame veehouderij

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB)

  Publicatie in de Staatscourant van het Convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB). Het gaat om een overeenkomst tussen de Rijksoverheid, provincies, waterschappen, gemeenten, branche- en netwerkverenigingen in de bouwsector en opdrachtgevers van bouwprojecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal Convenant MKB-Financiering

  In dit convenant spreken MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging van Banken, Stichting MKB Financiering, Qredits, Invest NL en Invest International af om ervoor te zorgen dat Nederland het beste mkb-financieringsklimaat van Europa krijgt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatieconvenant 2024-2027

  Met dit hernieuwde kennis- en innovatieconvenant 2024-2027 bekrachtigen bedrijven, kennisinstellingen, overheden en andere organisaties opnieuw hun gezamenlijke inzet op het missiegedreven innovatiebeleid voor de komende jaren in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum bij hoofdlijnenafspraak mobiele telefoons in de klas voor het gespecialiseerd onderwijs

  Addendum (bijlage) bij de 'Hoofdlijnenafspraak OCW Sectororganisaties ouders leerlingen'. De bijlage bevat afspraken over mobiele telefoons in de klas voor het gespecialiseerd onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Rotterdam Zuid II

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Rotterdam Zuid II te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Noardwest-Fryslân

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Noardwest-Fryslân te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal De Waddeneilanden - Waardevol leven in een kwetsbare omgeving

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio De Waddeneilanden te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Nieuw Land (Almere-Lelystad)

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Nieuw Land (Almere-Lelystad) te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Zuid-Limburg - InGenieus, Groen en Gezond

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Zuid-Limburg te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Twente II (tranche 4) - Bruto Twents Geluk in de groene, technologische topregio Twente

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Twente II te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Zuid- en Oost-Drenthe II (Tranche 4) - In volle vaart door voor Brede Welvaart in Zuid- en Oost-Drenthe

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Zuid- en Oost-Drenthe te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Regio Deal ZaanIJ II -Groen en Meedoen

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio ZaanIJ II (Amsterdam-Noord, Zaandam Oost, Oostzaan) te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regio Deal Arnhem-Nijmegen - Gezonde Groene Groei

  In dit convenant staan afspraken om de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers in de regio Arnhem-Nijmegen te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op