Zoekresultaten  1-10 van de 12.484 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inrichting van de overheidverwijder
 • Kamerbrief over publicatie documenten Woo-verzoek instroom internationale studenten

  Minister Dijkgraaf (OCW) informeert de Tweede Kamer over de openbaarmaking van informatie in verband met een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het verzoek ging over de instroom van internationale studenten in het Nederlands hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit opschorting interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over 2 besluiten op 2 verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het gaat om het besluit om de opschorting van interlandelijke adopties op te heffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openstelling burgemeestersvacature Bernheze

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Bernheze (circa 32.300 inwoners), vacant sinds 1 februari 2023.

 • Feitelijke bevindingen bij jaarrapportage IMG 2022

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de jaarrapportage van het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) over 2022.

 • Nieuwsbrieven

  De nieuwsbrieven op deze pagina zijn verstuurd door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan gemeenten. Hieronder kunt u ze nalezen.

 • Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de benoeming van een nieuw lid voor de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over benoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuwsbrief 1 verkiezingen Europees Parlement 2024

  Nieuwsbrief van het ministerie van BZK aan gemeenten met informatie over de organisatie van de verkiezingen voor het Europees Parlement in juni 2024.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van EZK maart 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurskosten ministerie van EZK april 2023

  Dit document bevat de bestuurskosten die in de aangegeven periode zijn gemaakt voor, door of namens bewindspersonen en topambtenaren van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

  Bekijk document gepubliceerd op