Zoekresultaten  1-50 van de 1.118 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Besluit subsidieaanvraag Maritieme Innovatie Impuls Projecten

  Besluit op een subsidieaanvraag voor Maritieme Innovatie Impuls Projecten in de periode maart 2023 tot en met februari 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Financiële bijsluiter, ministerie van VWS

  Deze bijsluiter beschrijft de voorschriften voor het factureren van producten en diensten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beëindiging steunpakket KLM

  De ministers Kaag (Financiën) en Harbers (IenW) melden de Tweede Kamer dat met ingang van 17 april 2023 het steunpakket van luchtvaartmaatschappij KLM is beëindigd. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Digitalisering Rijksinkoop

  In dit jaarplan leest u hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan de digitalisering van het rijksinkoopstelsel. Het doel is meer efficiency in het inkoopproces, voor Rijk en voor leveranciers. Ook wil de Rijksoverheid aan leveranciers een eenduidige digitale ervaring bieden, ongeacht het rijksonderdeel waarmee zij zakendoen. Digitalisering maakt daarnaast op termijn effectievere sturing en verantwoording in het rijksinkoopdomein mogelijk, dankzij uniform gestructureerde inkoopdata. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over beëindiging steunpakket KLM

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota’s bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Megaclaim gloort in slepend arbeidsgeschil bij de KLM’. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM (PDF | 5 pagina's | 225 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten - Rijkscontracten (csv-versie voor data-analyse)

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

 • Overzicht Rijkscontracten

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

 • Rijksaanbestedingskalender - Rijksinkoop Aanbestedingskalender 1 maart 2023.pdf

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

 • Rijksaanbestedingskalender - Rijksaanbestedingskalender (csv-versie voor data-analyse)

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

 • Overzicht Rijkscontracten - contracten RIR tbv Rijksoverheid.nl - 1 maart 2023.pdf

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM (PDF | 2 pagina's | 653 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief over het voorkeursscenario voor de invulling van kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 17 pagina's | 895 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland. De vaste commissie voor Financiën heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland (PDF | 3 pagina's | 168 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Tennet

  Minister Kaag (Financiën) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over TenneT. De vaste commissie voor Financiën heeft naar aanleiding van 2 Kamerbrieven de vragen gesteld. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over Tennet (PDF | 1 pagina | 55 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over salaris topman Havenbedrijf Rotterdam

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het salaris van de topman van Havenbedrijf Rotterdam. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over salaris topman Havenbedrijf Rotterdam (PDF | 2 pagina's | 141 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over salaris topman Havenbedrijf Rotterdam

  Minister Kaag (Financiën) stuurt de antwoorden op vragen over het salaris van de topman van Havenbedrijf Rotterdam naar de Tweede Kamer. Aanbiedingsbrief antwoorden Kamervragen over salaris topman Havenbedrijf Rotterdam (PDF | 1 pagina | 46 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over Tennet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over Tennet (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over salaris topman Havenbedrijf Rotterdam

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over salaris topman Havenbedrijf Rotterdam (PDF | 2 pagina's | 917 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op subsidie voor implementatie voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer

  De minister voor Natuur en Stikstof heeft een besluit genomen op een verzoek om subsidie voor de werkzaamheden die BoerenNatuur en de collectieven moeten uitvoeren in het kader van de implementatie van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), meer specifiek in het kader van het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (ANLb) en de implementatie binnen de overgangsgebieden. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt. Besluit op subsidie voor implementatie voor het Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer (PDF | 9 pagina's | 145 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over aanbesteding geleverde dienst

  Besluit op een verzoek om informatie over een door verzoeker bij naam genoemde onderneming. Specifiek of de door deze onderneming geleverde dienst aanbesteed had moeten worden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan - Deelbesluit 2 Woo-verzoek 2022-76 Omvorming ProRail.pdf

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan - Documenten deel 3 bij deelbesluit 2 omvorming ProRail

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan (PDF | 8 pagina's | 193 kB) Lijst van documenten bij deelbesluit 2 omvorming ProRail (PDF | 8 pagina's | 134 kB) Documenten deel 1 bij deelbesluit 2 omvorming ProRail (PDF | 80 pagina's | 13,1 MB) Documenten deel 2 bij deelbesluit 2 omvorming ProRail (PDF | 60 pagina's | 24,2 MB) Documenten deel 3 bij deelbesluit 2 omvorming ProRail (PDF | 116 pagina's | 15,9 MB)

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan - Documenten deel 2 bij deelbesluit 2 omvorming ProRail

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan - Documenten deel 1 bij deelbesluit 2 omvorming ProRail

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit 2 op Woo-verzoek over omvorming ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan - Lijst van documenten bij deelbesluit 2 omvorming ProRail

  Deelbesluit 2 op een verzoek om informatie over de omvorming van ProRail tot zelfstandig bestuursorgaan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting en appreciatie eerdere onderzoeken grensoverschrijdende voordelen

  Publicatie over onderzoeken naar de (historische) voordelen van grensoverschrijdende integratie in relatie tot (hoogspannings)netbeheerder TenneT.  Samenvatting en appreciatie eerdere onderzoeken grensoverschrijdende voordelen (PDF | 2 pagina's | 113 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  De ministers Kaag (Financiën) en Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het voorkeursscenario voor invulling van de kapitaalbehoefte van (hoogspannings)netbeheerder TenneT Duitsland. Kamerbrief over voorkeursscenario invulling kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 11 pagina's | 229 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over presentatie technische briefing TenneT

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer dat de presentatie van de technische briefing TenneT van 14 februari 2023 vertrouwelijk ter inzage ligt. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen Kamerbrief over presentatie technische briefing TenneT (PDF | 1 pagina | 51 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken toekomst Volksbank

  De minister van Financiën geeft een overzicht van de stand van zaken van de Volksbank en schetst daarbij een proces om eind 2023 een richtinggevend besluit over de toekomst van de Volksbank te nemen. Het Tweede Kamerlid Inge van Dijk (CDA) heeft in het Commissiedebat Staatsdeelnemingen op 30 november 2022 om de stand van zaken gevraagd. Kamerbrief over stand van zaken toekomst Volksbank (PDF | 5 pagina's | 229 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organogram Commissariaat Militaire Productie

  Organogram van het Commissariaat Militaire Productie (CMP) vanaf februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken toekomst Volksbank

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief over stand van zaken toekomst Volksbank (PDF | 5 pagina's | 3,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Nationaal plan MVI 2021-2025 en Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van acties uit het Nationaal plan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 'Opdrachtgeven met ambitie, inkopen met impact'. Daarnaast stuurt zij het 'Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen' naar de Kamer. Kamerbrief over voortgang Nationaal plan MVI 2021-2025 en Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (PDF | 8 pagina's | 435 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Nationaal plan MVI 2021-2025 en Manifest MVOI

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief voortgang Nationaal plan MVI 2021-2025 en Manifest MVOI (PDF | 4 pagina's | 147 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

  Manifest van ruim 90 overheidsorganisaties en semi-overheidsorganisaties. Het manifest richt zich op het stimuleren van ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen. Hiermee dragen zij bij bij aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Het gaat om de thema's milieu en biodiversiteit, klimaat, circulair (inclusief biobased), Internationale Sociale Voorwaarden (ISV of ketenverantwoordelijkheid), diversiteit en inclusie en social return. Manifest Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen (PDF | 31 pagina's | 970 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie-Bromet en Van der Plas over afname Nederlandse biologische producten door Rijksoverheid

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Bromet (GroenLinks) en Van der Plas (BBB). De motie gaat over de afname van Nederlandse biologische producten door de Rijksoverheid. Kamerbrief over motie-Bromet en Van der Plas over afname Nederlandse biologische producten door Rijksoverheid (PDF | 2 pagina's | 114 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het persbericht dat TenneT vandaag, 10 februari 2023, naar buiten heeft gebracht. Het persbericht gaat over hun bereidheid om met de Duitse staat te onderzoeken of een volledige verkoop van TenneT Duitsland, onder acceptabele voorwaarden, mogelijk is. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. Kamerbrief over externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland (PDF | 1 pagina | 65 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persbericht TenneT: TenneT explores potential sale of its German activities to the German State to deliver on the ambitious energy transition targets

  Persbericht van TenneT over hun bereidheid om met de Duitse staat te onderzoeken of een volledige verkoop van TenneT Duitsland, onder acceptabele voorwaarden, mogelijk is. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. Persbericht TenneT: TenneT explores potential sale of its German activities to the  German State to deliver on the ambitious energy transition targets (PDF | 1 pagina | 51 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persbericht NLFI: NLFI kondigt intentie aan om een deel van haar belang in ABN AMRO te verkopen via een handelsplan

  Persbericht van het NLFI van 10 februari 2023 over aankondiging om certificaten van aandelen in ABN AMRO te verkopen via een vooraf overeengekomen handelsplan dat zal worden uitgevoerd door Citigroup Global Markets Europe AG (Citigroup). Persbericht NLFI: NLFI kondigt intentie aan om een deel van haar belang in ABN AMRO te verkopen via een handelsplan (PDF | 2 pagina's | 353 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aankondiging verdere afbouw ABN AMRO

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over haar instemming met het advies van NL Financial Investments (NLFI) om gedurende een langere periode dagelijks kleine hoeveelheden certificaten van aandelen in ABN AMRO te verkopen via de beurs. Kamerbrief over aankondiging verdere afbouw ABN AMRO (PDF | 2 pagina's | 131 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023

  Minister Kaag (Financiën) informeert de Tweede Kamer over de deelname van de Staat aan het aandeleninkoopprogramma van ABN AMRO. Kamerbrief over deelname aandeleninkoopprogramma ABN AMRO 2023 (PDF | 2 pagina's | 117 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persbericht NLFI

  Persbericht van NLFI over het aandeleninkoopprogramma van ABN AMRO 2023. Persbericht NLFI (PDF | 2 pagina's | 209 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de gesprekken met de Duitse staat over de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. Ook gaan de ministers in op het verzoek om een technische briefing. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 2 pagina's | 109 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat het kabinet de Duitse tak van Tennet wil verkopen

  Minister Kaag (Financiën) biedt haar antwoorden aan op vragen over het bericht dat het kabinet de Duitse tak van TenneT wil verkopen. Het Tweede Kamerlid Van Dijck (PVV) heeft de vragen gesteld. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht dat het kabinet de Duitse tak van Tennet wil verkopen (PDF | 1 pagina | 48 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat het kabinet de Duitse tak van Tennet wil verkopen

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht dat het kabinet de Duitse tak van TenneT wil verkopen. Het Tweede Kamerlid Van Dijck (PVV) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat het kabinet de Duitse tak van Tennet wil verkopen (PDF | 2 pagina's | 46 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response of the Netherlands to the letter of Vice President of the European Commission Vestager

  Reactie van het kabinet aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Vestager. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. Response of the Netherlands to the letter of Vice President of the European Commission Vestager (PDF | 4 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op