Zoekresultaten  1-50 van de 204 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Organogram Commissariaat Militaire Productie

  Organogram van het Commissariaat Militaire Productie (CMP) vanaf september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieaanvraag Maritieme Innovatie Impuls Projecten

  Besluit op een subsidieaanvraag voor Maritieme Innovatie Impuls Projecten in de periode maart 2023 tot en met februari 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over presentatie technische briefing TenneT

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer dat de presentatie van de technische briefing TenneT van 14 februari 2023 vertrouwelijk ter inzage ligt. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen Kamerbrief over presentatie technische briefing TenneT (PDF | 1 pagina | 51 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de gesprekken met de Duitse staat over de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. Ook gaan de ministers in op het verzoek om een technische briefing. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 2 pagina's | 109 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response of the Netherlands to the letter of Vice President of the European Commission Vestager

  Reactie van het kabinet aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Vestager. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. Response of the Netherlands to the letter of Vice President of the European Commission Vestager (PDF | 4 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het persbericht dat TenneT vandaag, 10 februari 2023, naar buiten heeft gebracht. Het persbericht gaat over hun bereidheid om met de Duitse staat te onderzoeken of een volledige verkoop van TenneT Duitsland, onder acceptabele voorwaarden, mogelijk is. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen. Kamerbrief over externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland (PDF | 1 pagina | 65 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persbericht TenneT: TenneT explores potential sale of its German activities to the German State to deliver on the ambitious energy transition targets

  Persbericht van TenneT over hun bereidheid om met de Duitse staat te onderzoeken of een volledige verkoop van TenneT Duitsland, onder acceptabele voorwaarden, mogelijk is. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar. Persbericht TenneT: TenneT explores potential sale of its German activities to the  German State to deliver on the ambitious energy transition targets (PDF | 1 pagina | 51 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland (PDF | 2 pagina's | 723 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen (PDF | 2 pagina's | 111 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project CLEVER

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project CLEVER. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project '14ACMOS'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project '14ACMOS'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve subsidiebeschikking Nlgroeit 2023-2025

  Besluit op een verzoek van de stichting Nlgroeit om subsidie voor de uitvoering van het programma Nlgroeit 2023-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project A-IQ Ready

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project A-IQ Ready. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project Listen2Future

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project Listen2Future. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'TRISTAN'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'TRISTAN'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project Rebecca

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project Rebecca. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project EdgeAi

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project EdgeAi. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'AGRARSENSE'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'AGRARSENSE'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'Hiconnects'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'Hiconnects'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'NEWLIFE'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'NEWLIFE'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'PowerizeD'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'PowerizeD'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’ van de Werkgroep Innovatiegericht Inkopen. Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) had om een reactie van de minister op het rapport verzocht. Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector (PDF | 2 pagina's | 130 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding

  Nederlandse reactie op de consultatie over garantiemelding voor staatssteun. Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding (PDF | 41 pagina's | 186 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector (PDF | 2 pagina's | 214 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EU-wetgevingsonderhandelingen EZK

  Overzicht van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen voor de periode juli tot en met september 2022 op het gebied van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). EU-wetgevingsonderhandelingen EZK (PDF | 8 pagina's | 160 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innovatie inkopen in de publieke sector

  De Werkgroep Innovatiegericht Inkopen heeft als doel inkoop en innovatie dichter bij elkaar te brengen en daarbij mogelijkheden te benutten van instrumenten als SBIR en het innovatiepartnerschap. Innovatie inkopen in de publieke sector (PDF | 30 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de kwartaalrapportage aan van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd. Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen (PDF | 1 pagina | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen (PDF | 2 pagina's | 135 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regeling tot wijziging Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies

  Regeling van de minister van EZK om de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies te wijzigen vanwege de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties.  Regeling tot wijziging van de RNES in verband met de verlenging van de subsidiemodules GO en Garantstelling gericht op bankgaranties (PDF | 3 pagina's | 56 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response the Netherlands on draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support EU economy in context Russia’s invasion Ukraine

  Response of the Dutch authorities to the consultation of second amendment Temporary Crisis Framework Ukrain Response the Netherlands on draft proposal to amend the State aid Temporary Crisis Framework to support EU economy in context Russia’s invasion Ukraine (PDF | 6 pagina's | 209 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beschikking subsidieaanvraag Heavy-Duty Energy-Hub for Electric Mobility binnen het Plug In programma

  De minister voor Klimaat en Energie heeft besloten op de subsidieaanvraag van de Technische Universiteit Delft voor het projectvoorstel 'Plug In, Heavy Duty Energy Hub for Electric mobility'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Eerste Kamer over de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) en de Garantstelling gericht op bankgaranties. Kamerbrief over subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering (PDF | 1 pagina | 84 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader Risicoregeling Rijksoverheid

  Toetsingskader voor Risicoregelingen van de Rijksoverheid in relatie tot de verlenging van de subsidiemodules Garantie Ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties.  Toetsingskader Risicoregeling Rijksoverheid (PDF | 5 pagina's | 131 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlening subsidie aan het Deeptech fondsinitiatief

  Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om subsidie te verlenen aan het Deeptech fondsinitiatief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek onderzoek CCS

  De minister van Economische Zaken en Klimaat beslist op een verzoek om subsidie voor onderzoek naar optimalisatiemogelijkheden van de Carbondioxide Capture en Storage (CCS)-keten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie doorlooptijden van betaling door Rijk in bouwsector

  Inventarisatie van de doorlooptijden van betaling in de bouwsector door Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en ProRail en hoe deze doorlooptijden korter kunnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief monitor betaaltermijnen overheid 2021 en doorlooptijden betalingen Rijksoverheid in bouwsector

  Minister Adriaansens (EZK) deelt de uitkomsten van de monitor betaalmijnen overheid 2021 met de Tweede Kamer. Ook stuurt de minister een inventarisatie van de doorlooptijden van betalingen van de Rijksoverheid in de bouwsector mee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Betaaltermijnen individuele gemeentes boekjaar 2021

  In deze tabel staat per gemeente hoeveel procent van de facturen in 2021 door de gemeente op tijd is betaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport van feitelijke bevindingen over de jaarrapportage 2021 van CMP

  Onderzoek van de Auditdienst Rijk (ADR) naar het Nederlandse compensatiebeleid en het industrieel participatiebeleid. Industriële Participatie (IP) helpt de marktpositie van Nederlandse producenten op de defensiemarkt te verbeteren. Het Commissariaat Militaire Productie (CMP) sluit industriële participatie (IP)-overeenkomsten af. Jaarlijks rapporteert het CMP hierover. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluation of state aid rules for banks in difficulty targeted consultation

  Contribution consultation state aid for banks in the Netherlands. Evaluation of state aid rules for banks in difficulty targeted consultation (PDF | 55 pagina's | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse defensie-en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis

  Uitkomsten van het onderzoek naar de Nederlandse defensie- en veiligheid gerelateerde technologische industriële basis (NLDTIB).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) geeft antwoord op vragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven. De Tweede Kamerleden Eppink en Eerdmans (JA21) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over het gunnen van een groot offshore windproject aan Chinese staatsbedrijven (PDF | 8 pagina's | 394 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Stichting Sound-Music22 2019-2022

  Besluit op een verzoek om informatie over de Stichting Sound-Music22 over de periode 2019-2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Deze wet heeft de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), op basis waarvan op 20 april 2022 het verzoek werd gedaan, vervangen sinds 1 mei 2022.  Besluit op Woo-verzoek over Stichting Sound-Music22 2019-2022 (PDF | 4 pagina's | 3,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot subsidieaanvraag voor het project Training tot allround zonnewarmtemonteur

  De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project ‘Training tot allround zonnewarmtemonteur’.   

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Nog deze maand besluit nodig over waterstofsubsidies'

  Minister Jetten (EZK) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Nog deze maand besluit nodig over waterstofsubsidies'. Het Tweede Kamerlid Erkens (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitief besluit wijziging subsidie Datadeelcoalitie

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek tot wijziging van de subsidie aan de Datadeelcoalitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag en Voortgangsrapportage Invest-NL 2020

  Minister Blok (EZK) stuurt de Eerste Kamer de antwoorden op de nadere vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. Leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL

  Minister Blok (EZK) geeft de Eerste Kamer antwoord op vragen over het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en de Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL. De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020 en Voortgangsrapportage 2020 van Invest-NL (PDF | 4 pagina's | 219 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlening subsidie voor HiEFFICIENT

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op de subsidie-aanvraag van Heliox B.V., voor het project HiEFFICIENT. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit verlening subsidie voor ID2PPAC

  Besluit van de minister van Economische Zaken en Klimaat op de subsidie-aanvraag van ASML Netherlands B.V., voor het project  ID2PPAC. 

  Bekijk document gepubliceerd op