Zoekresultaten  1-10 van de 1.118 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Financiële bijsluiter, ministerie van VWS

  Deze bijsluiter beschrijft de voorschriften voor het factureren van producten en diensten aan het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieaanvraag Maritieme Innovatie Impuls Projecten

  Besluit op een subsidieaanvraag voor Maritieme Innovatie Impuls Projecten in de periode maart 2023 tot en met februari 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarplan 2023 Digitalisering Rijksinkoop

  In dit jaarplan leest u hoe het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan de digitalisering van het rijksinkoopstelsel. Het doel is meer efficiency in het inkoopproces, voor Rijk en voor leveranciers. Ook wil de Rijksoverheid aan leveranciers een eenduidige digitale ervaring bieden, ongeacht het rijksonderdeel waarmee zij zakendoen. Digitalisering maakt daarnaast op termijn effectievere sturing en verantwoording in het rijksinkoopdomein mogelijk, dankzij uniform gestructureerde inkoopdata. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota’s bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden Schiphol

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over de brief van 12 december 2022 over de moties en toezeggingen over arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op Schiphol. De Eerste Kamerfracties van PvdD en SP hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve subsidiebeschikking Nlgroeit 2023-2025

  Besluit op een verzoek van de stichting Nlgroeit om subsidie voor de uitvoering van het programma Nlgroeit 2023-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beëindiging steunpakket KLM

  De ministers Kaag (Financiën) en Harbers (IenW) melden de Tweede Kamer dat met ingang van 17 april 2023 het steunpakket van luchtvaartmaatschappij KLM is beëindigd. Deze brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over beëindiging steunpakket KLM

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM (PDF | 2 pagina's | 653 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM

  Minister Kaag (Financiën) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Megaclaim gloort in slepend arbeidsgeschil bij de KLM’. Het Tweede Kamerlid Van Raan (PvdD) heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over arbeidsgeschil KLM (PDF | 5 pagina's | 225 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op