Zoekresultaten  1-50 van de 932 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Inkoop en beheerverwijder
Thema: Markttoezichtverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Openbaar gemaakte documenten (deel 13)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 6)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 3)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatielijsten

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 7)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 10)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 5)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 11)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 15)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 12)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 2)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de economische gevolgen van het coronavirus

  Minister WIebes beantwoordt vragen over de economische gevolgen van het coronavirus en de dalende olieprijzen op de economie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reacties op consultaties van de Europese Commissie

  Brief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer met het kwartaaloverzicht van reacties van het ministerie van Economische Zaken op consultaties van de Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief rapportage Compensatiebeleid 2011-2012

  Aanbiedingsbrief van minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer bij de rapportage over de resultaten die in 2011 en 2012 met het compensatiebeleid zijn behaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aangepast Nederlands nationaal kader voor het tijdelijk verlenen van beperkte steunbedragen

  Nederland is van mening dat de financiële crisis haar gehele reële economie negatief beïnvloedt, zowel op nationaal als lokaal niveau. Met deze notificatie denkt Nederland maatregelen te kunnen treffen die bijdragen aan het herstel van haar reële economie. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 9)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 8)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 1)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 16)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 4)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaar gemaakte documenten (deel 14)

  De minister van Economische Zaken heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Economische Zaken. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Compensatiebeleid 2011-2012

  Rapportage over de resultaten die in 2011 en 2012 met het compensatiebeleid zijn behaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij NAVV en NVW bij wetsvoorstel rond aanbestedende diensten op defensie- en veiligheidsgebied

  Aanbiedingsbrief van minister Verhagen (EL&I), mede namens minister Hillen (Def), aan de Tweede Kamer bij de Nota naar aanleiding van het verslag en de Nota van wijziging. van het wetsvoorstel over de coördinatie van de procedures om opdrachten voor werken, leveringen en diensten te plaatsen op defensie- en veiligheidsgebied.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Organogram Commissariaat Militaire Productie

  Organogram van het Commissariaat Militaire Productie (CMP) vanaf september 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieaanvraag Maritieme Innovatie Impuls Projecten

  Besluit op een subsidieaanvraag voor Maritieme Innovatie Impuls Projecten in de periode maart 2023 tot en met februari 2027.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over presentatie technische briefing TenneT

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer dat de presentatie van de technische briefing TenneT van 14 februari 2023 vertrouwelijk ter inzage ligt. De Eerste Kamer heeft een gelijkluidende brief ontvangen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over het persbericht dat TenneT vandaag, 10 februari 2023, naar buiten heeft gebracht. Het persbericht gaat over hun bereidheid om met de Duitse staat te onderzoeken of een volledige verkoop van TenneT Duitsland, onder acceptabele voorwaarden, mogelijk is. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Persbericht TenneT: TenneT explores potential sale of its German activities to the German State to deliver on the ambitious energy transition targets

  Persbericht van TenneT over hun bereidheid om met de Duitse staat te onderzoeken of een volledige verkoop van TenneT Duitsland, onder acceptabele voorwaarden, mogelijk is. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  Minister Kaag (Financiën) en minister Jetten (Klimaat en Energie) informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de gesprekken met de Duitse staat over de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland. Ook gaan de ministers in op het verzoek om een technische briefing. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Response of the Netherlands to the letter of Vice President of the European Commission Vestager

  Reactie van het kabinet aan de vicevoorzitter van de Europese Commissie, mevrouw Vestager. Dit document is enkel in het Engels beschikbaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief stand van zaken gesprekken over kapitaalbehoefte TenneT Duitsland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de informele Raad voor Concurrentievermogen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project A-IQ Ready

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project A-IQ Ready. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project Listen2Future

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project Listen2Future. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'TRISTAN'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'TRISTAN'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project Rebecca

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project Rebecca. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project EdgeAi

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project EdgeAi. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'AGRARSENSE'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'AGRARSENSE'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'Hiconnects'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'Hiconnects'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'NEWLIFE'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'NEWLIFE'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project 'PowerizeD'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project 'PowerizeD'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op verlening subsidie voor project CLEVER

  De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft een besluit genomen op een verzoek om verlening van subsidie voor het project CLEVER. Op grond van Europese staatssteunregels wordt dit besluit openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit subsidieverzoek project '14ACMOS'

  De minister van Economische Zaken en Klimaat besluit op een verzoek om subsidie voor het project '14ACMOS'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over het rapport ‘Innovatie inkopen in de publieke sector’ van de Werkgroep Innovatiegericht Inkopen. Het Tweede Kamerlid Van der Graaf (ChristenUnie) had om een reactie van de minister op het rapport verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Definitieve subsidiebeschikking Nlgroeit 2023-2025

  Besluit op een verzoek van de stichting Nlgroeit om subsidie voor de uitvoering van het programma Nlgroeit 2023-2025.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse reactie op consultatie garantiemelding

  Nederlandse reactie op de consultatie over garantiemelding voor staatssteun.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Innovatie inkopen in de publieke sector

  De Werkgroep Innovatiegericht Inkopen heeft als doel inkoop en innovatie dichter bij elkaar te brengen en daarbij mogelijkheden te benutten van instrumenten als SBIR en het innovatiepartnerschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over aanbieding rapport Innovatie inkopen in de publieke sector

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij kwartaalrapportage EU-wetgevingsonderhandelingen en EU-raadplegingen

  Minister Adriaansens (EZK) biedt de Tweede Kamer de kwartaalrapportage aan van lopende EU-wetgevingsonderhandelingen en de stand van zaken betreffende EU-raadplegingen. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op