Zoekresultaten  1-10 van de 10.913 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Thema: Ethiekverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Kamerbrief over Gezondheidsraadadvies ‘vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken’ en vaccinatiegraad in Amsterdam

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) reageert op het Gezondheidsraadadvies ‘vaccinatie van kinderen tegen pneumokokken’. Ook reageert hij op verzoek van de commissie VWS op de vaccinatiegraad in Amsterdam.

 • Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Grieppreventie (NPG) 2022

  Jaarlijks worden mensen die een verhoogd risico lopen op het krijgen van complicaties bij een influenza-infectie (griep) uitgenodigd voor griepvaccinatie. Met de monitor wordt de vaccinatiegraad nauwgezet gevolgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Vaccinatiegraad Nationaal Programma Pneumokokkenvaccinatie Volwassenen (NPPV) 2022

  Mensen van 60 jaar en ouder worden om de 5jaar uitgenodigd voor pneumokokkenvaccinatie door hun huisarts. Met een jaarlijkse monitor wordt de vaccinatiegraad nauwgezet gevolgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikersonderzoeken MijnVraagOverCorona.nl

  Mijnvraagovercorona.nl is opgezet om alle diensten rondom corona op één plek onder te brengen. De informatie die hier op staat moet goed aansluiten bij wat bezoekers willen weten. Uit ervaring is gebleken dat informatie uit het beleid daarvoor niet altijd voldoende is. Daarin is het essentieel om continu te kijken wat er speelt in Nederland. Dat doen we onder andere met (kwalitatieve) gebruikersonderzoeken. Hiermee halen we op welke behoeftes er nog spelen rondom de informatie over corona. Daarnaast testen we of de site gemakkelijk kan worden gebruikt en of nieuwe ideeën wel of niet werken.

 • Kamerbrief bestendigen PrEP-zorg

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit over PrEP-zorg na afloop van de huidige tijdelijke PrEP-regeling per augustus 2024. PrEP is een middel dat een hiv-besmetting kan voorkomen.

 • Aanbiedingsbrief rapportage tijdkritische aandoeningen

  Minister Kuipers (VWS) stuurt de Tweede Kamer de rapportage van Zorginstituut Nederland over tijdkritische aandoeningen.

 • Tweede Kamer Aanbiedingsbrief bij werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • AWTI Werkprogramma 2024

  Werkrpogramma van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI). Het werkprogramma bevat de onderwerpen waarover de AWTI van plan is om advies over uit te brengen in 2024

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste Kamer Aanbiedingsbrief werkprogramma AWTI 2024

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Eerste en Tweede Kamer het werkprogramma 2024 van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (AWTI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36417, nr. 1 - Voorstel van wet van de leden Paternotte en Hermans tot wijziging van de Embryowet en de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met het mogelijk maken van preïmplantatie genetische test op dragerschap

  Voorstel van wet van de leden Paternotte en Hermans tot wijziging van de Embryowet en de Wet op bijzondere medische verrichtingen in verband met het mogelijk maken van preïmplantatie genetische test op dragerschap; Geleidende brief; Geleidende brief

  Bekijk document gepubliceerd op