Zoekresultaten  1-10 van de 563 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Afschrift Brief Recente media-aandacht voor de Top400-aanpak

  Afschrift van de brief van Femke Halsema aan de gemeenteraad van Amsterdam.  Zij reageert op kritische berichten in de media over de Top400 aanpak. Deze aanpak biedt integrale en persoonsgerichte regie aan jongeren van 12 tot en met 23 jaar die al enkele keren door de politie zijn aangehouden als verdachte van een misdrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Instroomcriteria Top400 Site Amsterdam raadsinformatie nl

  Het document geeft een overzicht van de criteria bij de politie en in de zorg voor het gebruik van de Top400 aanpak. Deze aanpak biedt integrale en persoonsgerichte regie aan jongeren van 12 tot en met 23 jaar die al enkele keren door de politie zijn aangehouden als verdachte van een misdrijf.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De predictieve validiteit van het vroegsignaleringsinstrument ProKid Plus

  Rapport van de Radboud Universiteit Nijmegen. Het rapport onderzoekt de voorspellende waarde van het signaleringsinstrument ProKid Plus. Dit instrument maakt met behulp van algoritmes inschattingen hoe groot de kans is dat een kind een geweldsdelict pleegt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetgevingsoverzicht personen en familierecht december 2022

  Het overzicht geeft per wetsontwerp aan wat de volgende stap is, de beknopte inhoud en eventuele moties en toezeggingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Behoefteverkenning Voor de ondersteuning van ouders bij internationale kinderontvoering

  Het rapport brengt in kaart  wat de ondersteuningsbehoeften zijn van ouders die te maken hebben met internationale kinderontvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Summary Eenvoudige adoptie de behoeften van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders

  Engelstalige samenvatting van het rapport van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en de Universiteit Leiden. Het rapport onderzoekt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de wenselijkheid van het invoeren van eenvoudige adoptie van pleegkinderen vanuit het perspectief van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eenvoudige adoptie: de behoeften en belangen van pleegkinderen en oorspronkelijke ouder

  Rapport van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en de Universiteit Leiden. Het rapport onderzoekt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) de wenselijkheid van het invoeren van eenvoudige adoptie van pleegkinderen vanuit het perspectief van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Eenvoudige adoptie de behoeften van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders

  Samenvatting van het rapport van de Vrije Universiteit (VU) Amsterdam, het Amsterdams Centrum voor Familierecht (ACFL) en de Universiteit Leiden. Het rapport onderzoekt in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) dd wenselijkheid van het invoeren van eenvoudige adoptie van pleegkinderen vanuit het perspectief van pleegkinderen en oorspronkelijke ouders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over het cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen over het cassatieberoep procedure adoptie Sri Lanka. De vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had deze vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van 20 oktober 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders (Wibz) - Regeldrukberekening

  Met behulp van de regeldrukberekening laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de effecten voor zorg- en jeugdhulpaanbieders objectief in kaart brengen en kwantificeren, zodanig dat een totaalbeeld ontstaat van de proportionaliteit van de regeldruk.

  Bekijk document gepubliceerd op