Zoekresultaten  1-10 van de 79 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
 • Q&A's voor aspirant-adoptiefouders

  In dit document treft u de meest gestelde vragen over de nieuwe ontwikkelingen bij interlandelijke adoptieprocedures en de antwoorden daarop. De vragen zijn gecategoriseerd in een vijftal fasen/onderwerpen: 1. Aspirant-adoptiefouders in voorlichtingsfase. 2. Aspirant-adoptiefouders in screeningsfase. 3. Aspirant-adoptiefouders die zich willen inschrijven. 4. Landenanalyse. 5. Centrale bemiddelingsorganisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van groot naar klein, van gesloten naar open, van uit huis naar thuis

  Uitvoeringsplan om de huidige grootschalige gesloten jeugdhulpinstellingen om te bouwen naar kleinschalige voorzieningen. En om in 2030 zo dicht mogelijk te komen bij 0 gesloten plaatsingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbevelingen van commissie De Winter en de opvolging daarvan

  De commissie De Winter deed onderzoek naar geweld in de jeugdzorg van 1945 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitgebreide landen-/gebiedenanalyse

  De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA) heeft voor de toekomst van interlandelijke adoptie een uitgebreide landen-/gebiedenanalyse opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie landen-/gebiedenanalyse

  De Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA) heeft voor de toekomst van interlandelijke adoptie een analyse per land opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aangepaste criteria ten behoeve van de landen analyse

  Voortgang van de transformatie van het interlandelijke adoptiesysteem waar minister Weerwind (Rechtsbescherming) de Tweede Kamer over informeert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vrijheidsbeperkende maatregelen in open residentiele jeugdhulp

  Publicatie over vrijheidsbeperkende maatregelen in de open residentiële jeugdhulp. In zo'n instelling krijgen jeugdigen hulp buiten het eigen gezin. De publicatie is opgesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van ambitie naar actie

  Magazine met voorbeelden over de toegang tot jeugdzorg van jongeren met een levenslange, levensbrede zorgvraag. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken jeugdbeschermingsketen

  Publicatie over de stand van zaken in de jeugdbeschermingsketen (jeugdzorg). De publicatie is uitgegeven door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veelgestelde vragen over interlandelijke adoptie

  Bekijk document gepubliceerd op