Zoekresultaten  1-1 van de 1 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Algemene Zakenverwijder
  • Toezicht in het sociaal domein

    Deze factsheet van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt een algemeen overzicht van het toezicht op de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), Participatiewet en Wet kinderopvang en kwaliteit peuterspeelzalen. In deze vier wetten en de bijbehorende lagere regelgeving staan de eisen over het toezicht op de uitvoering van de wetten. Deze factsheet informeert u over de achtergrond, het interbestuurlijk toezicht en de vormgeving van toezicht en handhaving.

    Bekijk document gepubliceerd op