Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Uitstelbrief Kamervragen over de Overall rapportage sociaal domein 2017

  Minister Ollegren (BZK) laat de Eerste Kamer weten dat ze de vragen over de Overall rapportage sociaal domein 2017 niet binnen het gestelde termijn kan beantwoorden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op vierde jaarlijkse rapportage van College voor de Rechten van de Mens

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een Kabinetsreactie op de vierde jaarlijkse rapportage van het College voor de Rechten van de Mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Safetynet Conferentie december 2015

  Op 2 en 3 december 2015 organiseerde de taskforce Kinderrechten een tweedaagse conferentie op Aruba met als thema het Safetynet. In dit magazine, Safetynet Samen, staan de opbrengsten, de aansprekende voorbeelden, de presentaties en andere waardevolle informatie die tijdens deze conferentie besproken en gedeeld is.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overallrapportage sociaal domein 2017

  3e editie van de Overallrapportage sociaal domein door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding 3e Overallrapportage sociaal domein 2017

  Minister Ollongren (BZK) biedt de Tweede Kamer de derde Overallrapportage sociaal domein 2017 aan van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel reactie op advies objectief verdeelmodel jeugdhulp

  Minister Plasterk (BZK) meldt de Tweede Kamer dat hij niet binnen de gestelde termijn kan reageren op het advies van de Raad voor de Financiële Verhoudingen over het objectief verdeelmodel jeugdhulp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding nota's over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

  Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag over wetsvoorstel wijziging Jeugdwet en Wmo 2015

  Minister De Jonge (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beantwoorden vragen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) en de Zorgverzekeringswet in verband met het handhaven van de mogelijkheid om gemeenten in uitzonderingsgevallen tot samenwerking te verplichten en in verband met het verminderen van uitvoeringslasten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Risico-regelreflex in de jeugdzorg?

  Verkennende analyse van de bestuurlijke valkuil van overreactie op risico’s en incidenten in de jeugdzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kinderrechten Caribisch deel van het Koninkrijk

  Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken en de lopende activiteiten die worden ondernomen om de kinderenrechten in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op