Zoekresultaten  1-50 van de 928 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0

  Het rapport evalueert het gebruik van Ritax 2.0  in de jeugdstrafrechtketen. Het gaat hierbij om een instrument uit het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen (LIJ) voor toeleiding naar passende interventies in de jeugdstrafrechtketen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0. Evaluatie van implementatie en gebruik door Raad voor de Kinderbescherming en jeugdreclassering'. Hij gaat in de op conclusies en geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing - Visual pilot gratis rechtsbijstand bij gezagsbeëindiging

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing - Visual pilot gratis rechtsbijstand bij uithuisplaatsing

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing - Q_A_s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbe_indigende maatregel of een uithuisplaatsing.pdf

  Vragen en antwoorden over kosteloze rechtsbijstand bij gezagsbeëindigende kinderbeschermingsmaatregel.  Eerder kondigde de minister voor Rechtsbescherming aan dat er per 1 januari een proef wordt gedaan dat ouders kosteloos gebruik kunnen maken van een gespecialiseerde jeugdrechtadvocaat als zij te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel. Met deze juridische ondersteuning kunnen ouders zich beter laten vertegenwoordigen in de rechtszaak als zij te maken krijgen met deze ingrijpende maatregel. Per 1 oktober 2023 wordt deze pilot uitgebreid. Ook ouders die voor de eerste keer te maken krijgen met een (spoed)uithuisplaatsing kunnen kosteloos gebruik maken van een advocaat. In deze vraag & antwoord vindt u meer informatie over deze proef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over hoger beroep van moeders die gedwongen hun kind moesten afstaan in de periode 1956 tot en met 1984

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van antwoorden op eerdere vragen over het hoger beroep van moeders die gedwongen hun kind moesten afstaan in de periode 1956 tot en met 1984. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van toelichting Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel van wet Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT. Deze trad op 1 juli 2023 in werking.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies RvS Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport ‘Het kind van de rekening’

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het rapport ‘Het kind van de rekening. Waarom door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel’ naar de Tweede Kamer. De minister gaat ook kort in op de inhoud van het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het kind van de rekening. Waarom door de toeslagenaffaire gedupeerde gezinnen te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel

  De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft onderzocht waarom gezinnen die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagenaffaire te maken hebben gekregen met kinderbeschermingsmaatregelen en welke lessen hieruit zijn te trekken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij eindevaluatie Actieplan Verbetering Feitenonderzoek Jeugdbeschermingsketen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport over het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen. Dit liep van 2018 tot en met 2021. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoe te komen tot een verbetering van feitenonderzoek

  Het rapport evalueert het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen. Dit liep van 2018 tot en met 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de schokkende adoptiemisstanden in Chili en het verhaal van de geadopteerde Mirjam Hunze

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het verhaal over de grote betrokkenheid van de omstreden 'adoptienon'’ bij het ontvoeren van bijna 100 Chileense kinderen. Onder meer de geadopteerde Mirjam Hunze. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over kinderen en drugscriminaliteit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (Jenv) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Drugsproblemen kinderen spelen in heel Hollands Kroon: 'Dochter met de dood bedreigd''. Het Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A's voor aspirant-adoptiefouders

  In dit document treft u de meest gestelde vragen over de nieuwe ontwikkelingen bij interlandelijke adoptieprocedures en de antwoorden daarop. De vragen zijn gecategoriseerd in een vijftal fasen/onderwerpen: 1. Aspirant-adoptiefouders in voorlichtingsfase. 2. Aspirant-adoptiefouders in screeningsfase. 3. Aspirant-adoptiefouders die zich willen inschrijven. 4. Landenanalyse. 5. Centrale bemiddelingsorganisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vernietiging adoptiedossiers

  Rapport van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport gaat over de naleving van de Archiefwet bij adoptiedossiers. Het onderzoekt de vernietiging van adoptiedossiers van de vroegere Directie Kinderbescherming van het ministerie van Justitie. Deze directie voerde in het verleden een deel van de taken rond interlandelijke adoptie uit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding Inspectierapport over vernietiging adoptiedossiers

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Vernietiging adoptiedossiers' van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed. Het rapport gaat over de naleving van de Archiefwet bij adoptiedossiers. Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de totstandkoming van de brief over de toekomst van interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) beantwoordt vragen over de totstandkoming van de brief over de toekomst van interlandelijke adoptie. De vragen zijn van het Kamerlid Van Nispen (SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over het mogelijke vernietigen van adoptiedossiers door de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over het mogelijke vernietigen van adoptiedossiers door de Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden en de rechten van geadopteerden in Nederland. Het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatieblad Internationale kinderontvoering

  In dit informatieblad leest u wat de Nederlandse Centrale autoriteit Internationale Kinderaangelegenheden (Ca IKA) voor u kan betekenen wanneer uw kind ontvoerd is naar het buitenland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit over de toekomst van interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo). Het verzoek ging over  de totstandkoming van het standpunt over de toekomst van interlandelijke adoptie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij RSJ advies Complexe scheidingen en jeugdbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het briefadvies 'Complexe scheidingen en jeugdbescherming' van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Hij geeft een korte toelichting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage FEbruari en maart 2023 Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire

  Rapport van het landelijk Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire (OT). Het rapport gaat over ouders die zich in februari en maart 2023 hebben gemeld bij het Ondersteuningsteam.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij rapport over wachtlijsten RvdK

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Wachten is kwetsbaar'. Het rapport gaat over onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de omgang met de wachtlijsten door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Hij geeft zijn beleidsreactie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT mei 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak voor gedupeerde gezinnen die te maken hebben (gehad) met uithuisplaatsing in verband met de Toeslagenaffaire. Daarnaast gaat hij in op enkele toezeggingen en moties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wederhoortabel RvdK en Ministerie JenV februari en april 2023

  De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) en het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) geven hun reactie (wederhoor) op de conceptversie van het rapport 'Wachten is kwetsbaar'. Het rapport gaat over onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) naar de omgang met de wachtlijsten door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire UHP KOT mei 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wachten is kwetsbaar

  Rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid (IJenV) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het rapport gaat over naar de omgang met de wachtlijsten door de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Cijfermatig overzicht voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag UHP KOT

  Het overzicht bevat monitorinformatie die het Ondersteuningsteam, de Gecertificeerde Instellingen en de Raad voor Rechtsbijstand op dit moment zelf beschikbaar hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De 8 lessen die het Ondersteuningsteam leerde en wil delen

  Rapport van het Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire. Het rapport gaat over lessen, onderbouwingen en adviezen van het Ondersteuningsteam, een jaar na oprichting in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij rapport over wachtlijsten RvdK

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo besluit opschorting interlandelijke adoptie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over 2 besluiten op 2 verzoeken op grond van de Wet Open Overheid (Woo). Het gaat om het besluit om de opschorting van interlandelijke adopties op te heffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kijk op de Kinderbescherming 2022

  Het rapport bevat het Jaarbericht en de Stand van de Uitvoering Raad voor de Kinderbescherming in 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen EK over Verzamelbrief Familie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Woo-besluiten uithuisplaatsingen en toeslagenaffaire

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over zijn besluit op 2 verzoeken op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Verzamelbrief Familie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn brief over recente ontwikkelingen op het gebied van personenrecht en familierecht. De vragen gingen over ouderlijk gezag en adoptie. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PVV hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over Verzamelbrief Familie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn brief over recente ontwikkelingen op het gebied van personenrecht en familierecht. De vragen gingen over ouderlijk gezag en adoptie en zijn gesteld door de Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PVV.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen Eerste Kamer over Verzamelbrief Familie

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen naar aanleiding van zijn brief over recente ontwikkelingen op het gebied van personenrecht en familierecht. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks, PvdA en PVV hadden de vragen gesteld. Aanbiedingsbrief bij antwoorden vragen EK over Verzamelbrief Familie (PDF | 1 pagina | 156 KB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij de kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat Personen en familierecht

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij de kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat Personen en familierecht (PDF | 2 pagina's | 150 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief naar aanleiding van het Commissiedebat Personen en familierecht op 22 maart 2023

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) reageert op 2 vragen over interlandelijke adoptie uit het Commissiedebat Personen- en familierecht van 22 maart 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over jongeren met een licht verstandelijke beperking in de criminaliteit

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbesherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het bericht 'Criminelen werven licht verstandelijk beperkten, voor drugshandel en prostitutie. Instanties hebben een blinde vlek''. Het Tweede Kamerlid Mutluer (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verzoek toetreding Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede kamer over het verzoek van Kaapverdië om toe te treden tot het Haags Kinderbeschermingsverdrag. Kamerbrief over verzoek toetreding Kaapverdië bij het Haags Kinderbeschermingsverdrag 1996 (PDF | 2 pagina's | 159 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de koppeling van persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoord op Kamervragen over de koppeling van persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen en onafhankelijk onderzoek naar uithuisplaatsingen en het kinderopvangtoeslagschandaal. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) had de vragen gesteld. Antwoorden Kamervragen over de koppeling van persoonsgegevens van uithuisgeplaatste kinderen (PDF | 14 pagina's | 288 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op