Zoekresultaten  1-10 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Jeugdzorgverwijder
Thema: Zorg en gezondheidverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Brief aan zorginstellingen over brandveiligheid

  Brief van minister Schippers (VWS) aan alle zorginstellingen in de cure, care en de jeugdhulpverlening over de brandveiligheid in hun organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de Roadmap Digitaal Veilige Hard- en Software toe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-uitvoeringsbesluit Wtza

  Concept van het Besluit houdende regels ter uitvoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Uitvoeringsbesluit Wtza).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptwijziging Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG

  Concept van het Besluit houdende wijziging van het Besluit uitbreiding en beperking werkingssfeer WMG ter beperking van de werkingssfeer van de artikelen 40a en 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-AMvB acute zorg

  Concept van het Besluit houdende wijziging van het Uitvoeringsbesluit Wkkgz en het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met het stellen van eisen omtrent de voorbereiding, beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag expertmeeting Afbouwen antidepressiva: hoe?

  Verslag van de expertmeeting Afbouwen antidepressiva: hoe?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op de vragen batch 1588 en de gevolgen voor de stressbeleving

  Minister Wiebes (EZK) beantwoordt in een brief aan de Tweede Kamer vragen die gesteld zijn door het lid Beckerman (SP) over de belofte dat mensen uit batch 1588 voor 19 juli duidelijkheid zouden hebben en over de gevolgen voor de stressbeleving van mensen wanneer dit niet gebeurt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan (Ont)Regel de Zorg

  Het doel van dit programma en de hierin beschreven acties is het zorgbreed merkbaar verminderen van de ervaren regeldruk voor professional en patiënt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording kamervragen over tv-camera’s in VU medisch centrum

  Antwoorden van minister Schippers (VWS) op vragen van de Kamerleden Van Gerven (SP) en Leijten (SP) over het plaatsen van tv-camera’s in het VU medisch centrum.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Grote intensive care-afdelingen werken continu aan kwaliteit van IGZ

  Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer met haar reactie op het rapport Grote intensive care-afdelingen werken continu aan kwaliteit van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

  Bekijk document gepubliceerd op