Zoekresultaten  1-50 van de 1.260 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Wonenverwijder
 • Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen''

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bijbezwaarbureaus te leggen’'. Het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen’'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bijbezwaarbureaus te leggen’' aan. Het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen’'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over criteria aanwijzing Natuurnetwerk Nederland-gebieden

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de criteria tot aanwijzing van Natuurnetwerk Nederland-gebieden (NNN-gebieden). Eerste Kamerleden van de fractie van GroenLinks hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de contouren van de landelijke beleidslijn 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsoverzicht, Aanmeldingen, Aansluiting, Ontvangst & Publicatie maart 2023

  Overzicht van aantallen overheidsorganisaties die een aanvraag of melding kunnen ontvangen, omgevingswetbesluiten kunnen publiceren en vragenbomen kunnen registreren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) reageert op verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel gaat over het herstellen van een omissie in het overgangsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel gaat over het herstellen van een omissie in het overgangsrecht. Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 173 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over verliezen jobcoach door regelgeving

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een burgerbrief over het verlies van een jobcoach door regelgeving. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om de reactie op de brief gevraagd. Kamerbrief met reactie op burgerbrief over verliezen jobcoach door regelgeving (PDF | 2 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (PDF | 4 pagina's | 161 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij maandrapportages januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de maandrapportages aan van januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De minister heeft de maandrapportages toegezegd met de Eerste Kamer tijdens het debat over de Invoeringswet Omgevingswet en aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over mogelijkheden voor het aanpassen van wet- en regelgeving, om de aanpak van de energietransitie te versnellen. Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie (PDF | 10 pagina's | 603 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over verliezen jobcoach door regelgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op burgerbrief over verliezen jobcoach door regelgeving (PDF | 2 pagina's | 540 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek WOZ en BPM

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) stuurt het plan van aanpak van de no-cure-no-pay-problematiek in bezwaar- en beroepsprocedures, naar de Tweede Kamer. Kamerbrief over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek WOZ en BPM (PDF | 5 pagina's | 266 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek WOZ en BPM

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over plan van aanpak no-cure-no-pay-problematiek WOZ en BPM (PDF | 3 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel (PDF | 2 pagina's | 94 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief maandrapportages januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief maandrapportages januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 85 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Plannen 2023 IBP VTH pijlers 1 tot en met 6

  Het document beschrijft de pijlers van de plannen voor het Interbestuurlijk programma versterken VTH stelsel (IBP VTH) van 2023. Plannen 2023 IBP VTH pijlers 1 tot en met 6 (PDF | 122 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over de Kamerbrief 'voortgang versterking Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-stelsel' van 16 januari 2023. De vaste Tweede Kamercommissie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) van  14 februari 2023. Antwoorden vragen so over Kamerbrief over voortgang versterking VTH stelsel (PDF | 19 pagina's | 404 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over criteria aanwijzing Natuurnetwerk Nederland-gebieden

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op het position paper van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het digitaal stelsel omgevingswet (DSO). De minister had de Eerste Kamer een reactie toegezegd. De Tweede Kamer krijgt een afschrift van deze brief. Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet (PDF | 8 pagina's | 420 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief reactie op position paper Raad van State over digitaal stelsel omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg’

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg'. De Tweede Kamerleden Van den Hil en Verkuijlen (beiden VVD) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg’ (PDF | 4 pagina's | 200 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2021

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij nota van wijziging en nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Verzamelwet IenW 2021 (PDF | 3 pagina's | 362 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 5 pagina's | 76 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer antwoorden aan op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de Tweede Kamer verstuurd. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 63 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ingetrokken en gewijzigde regelgeving

  Overzicht van welke wetten, algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en dergelijke allemaal verdwijnen en wat daar met de Omgevingswet voor terug komt. Ingetrokken en gewijzigde regelgeving (PDF | 6 pagina's | 91 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De vaste commissies voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 74 pagina's | 4,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht februari 2023

  Maandrapportage van februari 2023 bij Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geurproblematiek Deurne

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer  over het overleg met de gemeente Deurne en de belemmeringen in het oplossen van de lokale geurproblematiek. Daarnaas gaat zij in op de Crisis - en Herstelwet. Kamerbrief over geurproblematiek Deurne (PDF | 3 pagina's | 191 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden

  Tegelijk met de inwerkingtreding van de Omgevingswet dient voor bouw- en sloopwerkzaamheden een veiligheidsplan te worden opgesteld en een veiligheidscoördinator te worden aangesteld als er risico's zijn voor de veiligheid in de omgeving van deze werkzaamheden. Door het invullen van een risicomatrix wordt duidelijk of er veiligheidsrisico's zijn. Dit infoblad geeft hierover meer informatie. Infoblad Veiligheid en gezondheid bij bouw- en sloopwerkzaamheden (PDF | 17 pagina's | 237 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Eerste Kamer de antwoorden op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) aan. De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.  Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 64 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over geurproblematiek Deurne

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geurproblematiek Deurne (PDF | 2 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 103 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Kamervragen over inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 2 pagina's | 97 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie (PDF | 2 pagina's | 111 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg’

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over het bericht ‘Vaak dakloos na verlaten jeugdzorg’ (PDF | 2 pagina's | 880 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Versnellingsopties vergunningverlening

  Een verkenning naar de opties om vergunningverleningstrajecten voor grote industriële initiatieven te versnellen. Versnellingsopties vergunningverlening (PDF | 35 pagina's | 394 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over reactie op verzoek om nadere reactie op beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een reactie op een brief over 'Nadere reactie m.b.t. beëindiging permanente bewoning van recreatiewoningen'. De minister reageert hiermee op het verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (PDF | 14 pagina's | 199 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

  Minister De Jonge (Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt antwoorden aan op vragen over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. De leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken van de Tweede Kamer hebben de vragen gesteld. Eenzelfde brief heeft de Eerste Kamer ontvangen. Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (PDF | 1 pagina | 63 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Antwoorden op Kamervragen over de Omgevingswet februari 2022 (PDF | 2 pagina's | 132 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelding, Aansluiting, Ontvangst en Publicatie - Voortgangsoverzicht januari 2023

  Maandrapportage van januari 2023 bij Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Verkenning procedurele versnellingen duurzame energie-infrastructuur

  Deze notitie beschrijft de resultaten van een verkenning naar procedurele versnellingsopties voor de realisatie van energie-infrastructuurprojecten. Het gaat hier om de vraag welke versnelling met wetgeving bereikt kan worden, naast allerlei andere ‘binnenwettelijke’ versnellingsmogelijkheden. Notitie Verkenning procedurele versnellingen duurzame energie-infrastructuur (PDF | 31 pagina's | 580 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Antwoorden op vragen over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt de antwoorden aan op vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. De Tweede Kamer heeft ook een afschrift van de brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op