Zoekresultaten  1-10 van de 645 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Antwoorden EK over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op vragen over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023

  Minister De Jonge ( Volkshuisvestingen Ruimtelijke Ordening) biedt de antwoorden aan op vragen van de Eerste Kamer over de implementatie van de Omgevingswet van 11 januari 2023. De Tweede Kamer heeft ook een afschrift van de brief ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de implementatie van de Omgevingswet. Eenzelfde brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over schrikbarende stijging van het aantal daklozen

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de schrikbarende stijging van het aantal daklozen, met name onder jongeren. De vragen zijn gesteld door het lid Smolders (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief toezending documenten over implementatie Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Eerste Kamer documenten over de aanpak van het Indringend Ketentesten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De Tweede Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bespioneren mensen thuis bij vaststellen WOZ-waarde

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het bespioneren van mensen thuis voor het bepalen van de WOZ-waarde. Het Tweede Kamerlid Kops (PVV) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over eerste woondeals

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de eerste woondeals die gesloten zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang landelijke beleidslijn Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in het opstellen van een landelijke beleidslijn 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Staat van de Volkshuisvesting

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de nieuwe voortgangsrapportage Staat van de Volkshuisvesting 2022 aan. Een eensluidende brief is ook aan de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op