Zoekresultaten  1-10 van de 673 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Kamerbrief over aanpassing berekeningswijze aandachtsgebieden

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over het aanpassen van de berekeningswijze van de aandachtsgebieden. Aandachtsgebieden zijn gebieden waar mensen binnenshuis, zonder aanvullende maatregelen, onvoldoende beschermd kunnen zijn tegen de effecten die in de omgeving kunnen optreden. Voorbeelden van die effecten zijn warmtestraling (brand), overdruk (explosie) en verspreiding van giftige stoffen door de lucht (gifwolk).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over proces richting inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over het vervolgproces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen’'

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) biedt de Tweede Kamer zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bijbezwaarbureaus te leggen’' aan. Het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bij bezwaarbureaus te leggen''

  Staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Huiseigenaren geschokt door hoge WOZ-taxaties: ’Makkelijk scoren door schuld bijbezwaarbureaus te leggen’'. Het Tweede Kamerlid Idsinga (VVD) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over criteria aanwijzing Natuurnetwerk Nederland-gebieden

  Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) geeft antwoord op vragen over de criteria tot aanwijzing van Natuurnetwerk Nederland-gebieden (NNN-gebieden). Eerste Kamerleden van de fractie van GroenLinks hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over grip op grootschalige bedrijfsvestigingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de contouren van de landelijke beleidslijn 'Grip op grootschalige bedrijfsvestigingen'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel gaat over het herstellen van een omissie in het overgangsrecht. Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag Wijziging van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet (PDF | 1 pagina | 173 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij maandrapportages januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) biedt de Tweede Kamer de maandrapportages aan van januari en februari 2023 Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. De minister heeft de maandrapportages toegezegd met de Eerste Kamer tijdens het debat over de Invoeringswet Omgevingswet en aangegeven tijdens het notaoverleg in de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over verliezen jobcoach door regelgeving

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt de Tweede Kamer haar reactie op een burgerbrief over het verlies van een jobcoach door regelgeving. De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft om de reactie op de brief gevraagd. Kamerbrief met reactie op burgerbrief over verliezen jobcoach door regelgeving (PDF | 2 pagina's | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over mogelijkheden voor het aanpassen van wet- en regelgeving, om de aanpak van de energietransitie te versnellen. Kamerbrief over versnellingsaanpak energietransitie (PDF | 10 pagina's | 603 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op