Zoekresultaten  1-10 van de 59 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Briefverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Aanbiedingsbrief Advies Plan van aanpak indringend ketentesten

  Het Adviescollege ICT-toetsing stuurt minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) het advies over het plan van aanpak voor indringend ketentesten fase 3 van het Digitale Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Plan van aanpak indringend ketentesten

  Het Adviescollege ICT-toetsing adviseert over het plan van aanpak voor indringend ketentesten fase 3 van het Digitale Stelsel Omgevingswet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek toetsing verbetermaatregelen en plannen van aanpak Indringend Ketentesten fase 3

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) vraagt het Adviescollege ICT-toetsing de verbetermaatregelen en plannen van aanpak voor het Indringend Ketentesten fase 3 te toetsen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraak Lelylijn

  Bestuurlijke afspraak tot het starten van het MIRT-onderzoek Lelylijn (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Lijst versnellingsafspraken landsdelen Noord, Oost, Zuid, Zuidwest en Noordwest

  Afspraken per landsdeel over de eerste ronde versnellingsafspraken voor woningbouw en mobiliteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Inzet interbestuurlijk toezicht inbreng basistakenpakket

  Afschrift van de brief van staatssecretaris Heijnen (IenW) aan de provincies Flevoland, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland. De brief gaat over het basistakenpakket van het VTH-stelsel uit het Omgevingsbesluit en de rol van omgevingsdiensten. VTH staat voor Vergunningen, toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV)

  Advies van het Adviescollege ICT-toetsing over de haalbaarheid van de datum van 1 juli 2022 voor inwerkingtreding van de Omgevingswet (Ow) en de technische werking van de Landelijke Voorziening Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO–LV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op brief over Omgevingswet en kosten eigendomsoverdracht woningen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) reageert op een brief van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie over de risico's van hogere kosten van eigendomsoverdracht van woningen door de Omgevingswet en een toezegging voor een koppeling tussen het DSO en de basisregistratie van het Kadaster.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift reactie over onderzoeken COELO en Waarderingskamer

  Een afschrift van de ambtelijke reactie van minister Bruins Slot (BZK) op de brief van de Vereniging Rechtsbescherming Lokale Belastingen (VRLB) over de rapporten van het COELO en de Waarderingskamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen Ontwerpbesluit verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten

  Staatssecretaris Van Weyenberg (IenW) beantwoordt vragen over de voorhang van het Ontwerpbesluit voor het verplicht stellen van financiële zekerheid voor bepaalde activiteiten. Het gaat hierbij om de kosten van het opruimen van milieuschade bij bedrijven. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had hierover vragen gesteld in het schriftlijk overleg van 22 september 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op