Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Wonenverwijder
 • Factsheet Nationaal Actieplan Dakloosheid Eerst een Thuis

  Alles begint bij een thuis. Het is het startpunt. Vanuit daar kan iemand vooruit. Daarom staat in het nieuwe Actieplan Dakloosheid het behouden van een thuis centraal of het zo snel mogelijk krijgen van een nieuw stabiel thuis. De ambitie is: in 2030 heeft iedereen een thuis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuurlijke afspraken bij Nationaal Actieplan Dakloosheid

  Het nationaal actieplan met bestuurlijke afspraken tussen zorgaanbieders, gemeenten, woningcorporaties en het Rijk. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Statusoverzicht Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) voor MKB-toets – september 2022

  Dit statusoverzicht is als factsheet vormgegeven. De inhoud van dit statusoverzicht, en de lijst met nog openstaande vragen, opmerkingen en nog te realiseren zaken die in dit statusoverzicht zijn samengevat, zijn besproken met de vertegenwoordigers van de branches die zijn betrokken bij de MKB-toetsperiode.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Psychische Problematiek - Samen werken aan zorg, ondersteuning en herstel

  De belangrijkste doelstelling van de Monitor Psychische Problematiek is om een verbeterd zicht krijgen op relevante ontwikkelingen in de ambulantisering van de ggz, de behoeften van de mensen om wie het gaat en het aanbod van passende ondersteuning en zorg. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht documenten informatievraag Digitaal Stelsel Omgevingswet

  Overzicht bij het verzoek van de Eerste Kamer om het verstrekken van documenten over het functioneren en de invoering van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Terugkoppelmoment DSO-werkplaatsen van 20 mei 2022

  Verslag van een overleg met het bedrijfsleven over vragen en bevindingen uit de werkplaatsen Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Boegbeelden - Een (t)huis een toekomst

  Bevindingen van Boegbeelden ‘Een (t)huis, een toekomst’ over het voorkomen en tegengaan van dak- en thuisloosheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieagenda 5 Dak- en Thuisloze Jongeren

  Interactief document overActieprogramma Dak- en Thuisloze Jongeren 2019 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aantallen Beschermd Wonen-clienten 2019

  In deze tabel wordt het aantal cliënten met een Beschermd Wonen (BW) arrangement getoond, uitgesplits naar financieringsvorm. De gegevens zijn per beschermd wonen regio beschikbaar. De cijfers over het 1e halfjaar van 2020 zijn voorlopig. De cijfers over het 1e halfjaar, 2e halfjaar en heel 2019 zijn definitief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoren digitale inclusie DSO

  Minister Ollongren geeft aan hoe zij invulling gaat geven aan het monitoren van de digitale inclusie van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

  Bekijk document gepubliceerd op