Zoekresultaten  1-50 van de 254 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Wonenverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW - Openbaar gemaakt document

  Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW - woo-deelbesluit-algoritmes-rao-now-besluit.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW - Lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Deelbesluit Wob-verzoek algoritmes SZW: RAO en NOW

  Besluit op een verzoek om informatie over algoritmes in gebruik bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Dit besluit gaat specifiek over het systeem risico-analyse omgeving (RAO) van de Nederlandse Arbeidsinspectie en de risicogerichte analyse NOW. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

 • Kamerbrief over terugdringen van dakloosheid

  Minister Van Veldhoven, staatssecretarissen Blokhuis en Van Ark sturen een brief over het terugdringen van dakloosheid aan de Tweede Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervolgonderzoek daklozenstatistiek 2009-2018

  Een verdiepende studie naar de achtergrond van en de ontwikkelingen in de populatie daklozen tussen 2009-2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdragen Gemeentenieuws 2023-1

  Overzicht van bijdragen in het Gemeentenieuws SZW (2023-1).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij gemeentenieuws SZW 2023-1

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer editie 2023-01 aan van het Gemeentenieuws SZW. Naar de Eerste Kamer is eveneens een exemplaar gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief gemeentenieuws SZW 2023-1

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ondersteuning van thuisloze jongeren door gemeente Eindhoven

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft anwoord op vragen over het artikel ‘Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt’. De vragen zijn gesteld door het lid Kat (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over dak- en thuislozen in Breda gekort op uitkering

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat dak- en thuislozen in Breda gekort worden op hun uitkering omdat de “financiële prikkel” ontbrak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het aanpassen van de kostendelersnorm

  Staatssecretaris Van 't Wout beantwoordt vragen over het aanpassen van de kostendelersnorm om dakloosheid te voorkomen. Beantwoording Kamervragen over het aanpassen van de kostendelersnorm (PDF | 3 pagina's | 98 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullende informatie PlanMER NOVI

  Aanvullende informatie PlanMER NOVI (PDF | 55 pagina's | 791 kB) 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de huishoudentoeslag

  Brief van minister Asscher (SZW) en Staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Tweede Kamer over de huishoudentoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij concept jaarplanning SZW 2023

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de aangevulde versie aan van de concept jaarplanning van SZW voor het jaar 2023. Aanbiedingsbrief bij concept jaarplanning SZW 2023 (PDF | 1 pagina | 61 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept jaarplanning SZW 2023

  Aangevulde versie van de concept jaarplanning  van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023. Concept jaarplanning SZW 2023 (PDF | 5 pagina's | 305 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota minister Schouten bij Aanbiedingsbrief concept jaarplanning SZW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Schouten bij Aanbiedingsbrief concept jaarplanning SZW 2023 (PDF | 2 pagina's | 919 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota minister Van Gennip bij Aanbiedingsbrief concept jaarplanning SZW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Van Gennip bij Aanbiedingsbrief concept jaarplanning SZW 2023 (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2022-7

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer editie 2022-07 aan van het Gemeentenieuws SZW. Naar de Eerste Kamer is eveneens een exemplaar gestuurd. Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2022-7 (PDF | 1 pagina | 79 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdragen Gemeentenieuws 2022-7

  Overzicht van bijdragen in het Gemeentenieuws SZW (2022-7). Bijdragen Gemeentenieuws 2022-7 (PDF | 7 pagina's | 483 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 2,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Eerste Kamer een onderbouwing na hun verzoek om de Verzamelwet SZW 2023 met spoed in de senaat te behandelen. De Eerste Kamer had beide ministers onder meer verzocht om een overzicht van te verwachten (uitvoerings)problemen als de wet niet per 1 januari 2023 in werking treedt. Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023 (PDF | 7 pagina's | 336 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-7

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-7 (PDF | 4 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over het rapport ‘Hardvochtige effecten van overheidshandelen binnen de sociale zekerheid’. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer. Antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' (PDF | 15 pagina's | 810 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatwerk bij professionele buikpijn

  Evaluatie van de Maatwerkplaatsen van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Maatwerk bij professionele buikpijn (PDF | 81 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota minister Schouten bij antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Schouten bij antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' (PDF | 2 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota minister Van Gennip bij antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota minister Van Gennip bij antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid' (PDF | 2 pagina's | 1,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen kabinetsreactie rapport hardvochtige effecten sociale zekerheid

  Hoofdlijnen van de kabinetsreactie op het eindrapport van het onderzoek naar hardvochtige effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de werknemers-regelingen en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget. Hoofdlijnen kabinetsreactie rapport hardvochtige effecten sociale zekerheid (PDF | 2 pagina's | 210 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer hun reactie namens het kabinet op het eindrapport van het onderzoek naar hardvochtige effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de werknemers-regelingen en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget. Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen (PDF | 23 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Knelpunten die kunnen leiden tot hardvochtige situaties

  Overzicht regelgeving waarin knelpunten kunnen leiden tot hardvochtige situaties. Knelpunten die kunnen leiden tot hardvochtige situaties (PDF | 4 pagina's | 282 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht knelpunten onderzoeksrapport en reactie kabinet

  Overzicht van knelpunten die naar voren komen in het eindrapport van het onderzoek naar hardvochtige effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de werknemers-regelingen en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget. Het overzicht bevat ook de reactie van het kabinet op de geconstateerde knelpunten. Overzicht knelpunten onderzoeksrapport en reactie kabinet (PDF | 8 pagina's | 307 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het Meerjarenplan Zelfbeschikking voor de jaren 2022-2025. Zelfbeschikking is de vrijheid om eigen keuzes te mogen maken. Het Meerjarenplan moet inbreuken op deze vrijheid tegengaan. Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (PDF | 11 pagina's | 551 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport ministerie SZW 2022 en managementreactie SZW - Managementreactie SZW (14 november 2022)

  Interim-rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de tussentijdse uitkomsten van een controle (audit) van het ministerie van SZW, met daarbij een brief met de reactie van het SZW-management (de secretaris-generaal) op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota 2 bij Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025 (PDF | 2 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie - woo-integriteit-nla.pdf

  Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Interim-auditrapport ministerie SZW 2022 en managementreactie SZW

  Interim-rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de tussentijdse uitkomsten van een controle (audit) van het ministerie van SZW, met daarbij een brief met de reactie van het SZW-management (de secretaris-generaal) op het rapport.

 • Interim-auditrapport ministerie SZW 2022 en managementreactie SZW - Interim-auditrapport (28 oktober 2022)

  Interim-rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over de tussentijdse uitkomsten van een controle (audit) van het ministerie van SZW, met daarbij een brief met de reactie van het SZW-management (de secretaris-generaal) op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW

  Besluit op een verzoek aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om informatie over elk verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) of de Wet open overheid (Woo) dat op 20 juli 2022 langer dan 6 maanden bij SZW in behandeling was. Het gaat om een verzoek op basis van de Woo. Besluit Woo-verzoek over Wob-/Woo-verzoeken langer dan 6 maanden in behandeling bij SZW (PDF | 9 pagina's | 124 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie

  Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Besluit Woo-verzoek integriteit Nederlandse Arbeidsinspectie - Openbaar gemaakt document

  Besluit op een verzoek om documenten van de Nederlandse Arbeidsinspectie over (mogelijke) integriteitsschendingen en belangenverstrengeling door medewerkers, toezichthouders en bestuurders van de Nederlandse Arbeidsinspectie in de periode 1 januari 2018 tot en met 1 januari 2022. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min APP (PDF | 2 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer Gemeentenieuws van SZW 2022-5. Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 (PDF | 1 pagina | 68 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min SZW

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5 Min SZW (PDF | 2 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws van SZW 2022-5

  Gemeentenieuws van SZW 2022-5 (PDF | 10 pagina's | 572 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota's bij Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen (PDF | 11 pagina's | 6,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vergoedingen raadsleden met een WIA-uitkering

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over raadsleden met een WIA-uitkering. De Tweede Kamerleden Palland en Van Dijk (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over vergoedingen raadsleden met een WIA-uitkering (PDF | 6 pagina's | 268 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over ambtsmisdrijven Belastingdienst bij verstrekken kinderopvangtoeslag

  Besluit op een verzoek om informatie over ambtsmisdrijven door de Belastingdienst bij de verstrekking van kinderopvangtoeslag. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo). Besluit op Woo-verzoek over ambtsmisdrijven Belastingdienst bij verstrekken kinderopvangtoeslag (PDF | 4 pagina's | 74 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Artikelen Gemeentenieuws 2022-4

  Het Gemeentenieuws van SZW 2022-4 gaat in op de volgende onderwerpen: Artikelen Gemeentenieuws 2022-4 (PDF | 5 pagina's | 906 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaaroverzicht Integriteit Ministerie van SZW 2021

  Deze publicatie betreft de actieve openbaarmaking van geanonimiseerde casussen over 2021 met betrekking tot meldingen van vermoedens van integriteitsschendingen die in het jaar 2021 bij het Ministerie van SZW zijn afgehandeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken aangenomen moties rondom WAU en TCU

  Overzicht van stand van zaken in de uitvoering van aangenomen moties rondom Werk aan Uitvoering (WAU) en naar aanleding van het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU).

  Bekijk document gepubliceerd op