Zoekresultaten  1-20 van de 1.873 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Arbeidsongeschiktheid en werkloosheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Kamerbrief over de huishoudentoeslag

  Brief van minister Asscher (SZW) en Staatssecretaris Wiebes (Fin) aan de Tweede Kamer over de huishoudentoeslag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws 2023-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW 2023-2

  Aanbiedingsbrief van minister Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) van het Gemeentenieuws van SZW 2023-2.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over onderzoeken op het gebied van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Ziektewet (ZW) en de hybride verzekeringsmarkt voor deze wetten.  Kamerbrief over diverse onderzoeken werknemersverzekeringen en de hybride markt  (PDF | 11 pagina 's|551 KB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Monitorrapportage Wajong 2022

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de Monitorrapportage Wajong 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Monitorrapportage Wet Vereenvoudiging Wajong

  Doel van de rapportage is om de gevolgen van de harmonisering van de Wajong-regimes voor de Wajong-gerechtigden in beeld te brengen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief maatregelen sociaal-medisch beoordelen en WIA-hardheden

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt de Tweede Kamer de voortgangsbrief over de maatregelen om de mismatch tussen de vraag naar en het aanbod van sociaal-medische beoordelingen te verkleinen en om invulling te geven aan de ambitie uit het coalitieakkoord om hardheden uit de WIA weg te nemen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rappel Eerste Kamer toezeggingen minister Schouten - april 2023

  Een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen van minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) aan de Eerste Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij halfjaarlijks rappel toezeggingen minister Schouten

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Eerste Kamer een geactualiseerd overzicht van openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de termijn op 1 januari 2023 is verstreken of waarvan de termijn op 1 juli 2023 verloopt aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer haar antwoorden over de ondergrensindicatie bij Wet sociale werkvoorziening (Wsw-)werknemers aan. De Tweede Kamerleden Stoffer (SGP) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Beleidsreactie op onderzoek modernisering regelgeving kinderarbeid

  Minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) reageert op het onderzoek naar de mogelijkheden om binnen de geldende internationale kaders de wet- en regelgeving voor kinderarbeid te moderniseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Modernisering regelgeving kinderarbeid

  Eindrapport 'Modernisering regelgeving kinderarbeid' is een onderzoek naar de mogelijkheden om de regelgeving van kinderarbeid aan te passen aan de eisen van de moderne tijd, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Onderzoek is uitgevoerd door Regioplan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ondersteuning van thuisloze jongeren door gemeente Eindhoven

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft anwoord op vragen over het artikel ‘Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt’. De vragen zijn gesteld door het lid Kat (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV

  Minister Van Gennip (SZW) stuurt haar reactie op een verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor SZW over een brief van een burger met daarin onvrede over de handelwijze van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen). Kamerbrief met reactie op burgerbrief over handelwijze UWV (PDF | 3 pagina's | 171 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen over de Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten. Tweede Kamerleden van de fracties van de VVD, D66, CDA, SP, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang uitwerking arbeidsmarktpakket

  Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) informeert de Tweede Kamer over het pakket van samenhangende maatregelen voor de arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag bij wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag aan bij het wetsvoorstel Wijziging van de Participatiewet ten behoeve van de werkvoorzieningen voor visueel beperkten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over synthesestudie niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen SZW

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer de synthesestudie naar 'Niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen SZW' en informeren zij de Kamer over de middelen die in gang zijn gezet om niet-gebruik van regelingen tegen te gaan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over dak- en thuislozen in Breda gekort op uitkering

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat dak- en thuislozen in Breda gekort worden op hun uitkering omdat de “financiële prikkel” ontbrak.

  Bekijk document gepubliceerd op