Zoekresultaten  1-10 van de 16 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Jeugdzorgverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Kamerbrief over voortgang Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de door het Programma Maatwerk Multiprobleemhuishoudens ontwikkelde instrumenten. De instrumenten vormen een samenhangend ondersteunend pakket voor professionals van gemeenten en landelijke uitvoerders om sneller en beter maatwerk te kunnen leveren bij multiproblematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ondersteuning van thuisloze jongeren door gemeente Eindhoven

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft anwoord op vragen over het artikel ‘Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt’. De vragen zijn gesteld door het lid Kat (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over dak- en thuislozen in Breda gekort op uitkering

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat dak- en thuislozen in Breda gekort worden op hun uitkering omdat de “financiële prikkel” ontbrak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het aanpassen van de kostendelersnorm

  Staatssecretaris Van 't Wout beantwoordt vragen over het aanpassen van de kostendelersnorm om dakloosheid te voorkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport Verwey-Jonker over invloed alFitrah

  Minister Koolmees stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport van het VerweyJonker Instituut over de invloed van AlFitrah. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over terugdringen van dakloosheid

  Minister Van Veldhoven, staatssecretarissen Blokhuis en Van Ark sturen een brief over het terugdringen van dakloosheid aan de Tweede Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Commissiebrief aan de Eerste Kamer over Vragen Evaluatie Wet op de Jeugdverblijven

  Minister De Jonge beantwoordt vragen over de Evaluatie Wet op de Jeugdverblijven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief ontwerp Besluit op de jeugdverblijven

  Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het ontwerp Besluit op de jeugdverblijven. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Preadvies bij Amendement voorstel van Wet op de jeugdverblijven

  Tijdens de plenaire behandeling van het voorstel van Wet op de jeugdverblijven heeft minister Asscher (SZW) het amendement Heerma en Potters ontraden, in het bijzonder wat betreft het aspect ‘integratie’. Met het oog op de stemmingen over het wetsvoorstel, gaat minister Asscher in deze brief in op de technische aspecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief notas wetsvoorstel jeugdverblijven

  Minister Asscher (SZW) stuurt de Tweede Kamer, mede namens staatssecretaris Van Rijn (VWS), de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel jeugdverblijven en een nota van wijziging.

  Bekijk document gepubliceerd op