Zoekresultaten  1-50 van de 109 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Wonenverwijder
Thema: Inrichting van de overheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Aanbiedingsbrief bij gemeentenieuws SZW 2023-1

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer editie 2023-01 aan van het Gemeentenieuws SZW. Naar de Eerste Kamer is eveneens een exemplaar gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdragen Gemeentenieuws 2023-1

  Overzicht van bijdragen in het Gemeentenieuws SZW (2023-1).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept jaarplanning SZW 2023

  Aangevulde versie van de concept jaarplanning  van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij concept jaarplanning SZW 2023

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer de aangevulde versie aan van de concept jaarplanning van SZW voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdragen Gemeentenieuws 2022-7

  Overzicht van bijdragen in het Gemeentenieuws SZW (2022-7).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2022-7

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) bieden de Tweede Kamer editie 2022-07 aan van het Gemeentenieuws SZW. Naar de Eerste Kamer is eveneens een exemplaar gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met onderbouwing spoedbehandeling Verzamelwet SZW 2023

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Eerste Kamer een onderbouwing na hun verzoek om de Verzamelwet SZW 2023 met spoed in de senaat te behandelen. De Eerste Kamer had beide ministers onder meer verzocht om een overzicht van te verwachten (uitvoerings)problemen als de wet niet per 1 januari 2023 in werking treedt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geven antwoord op vragen over het rapport ‘Hardvochtige effecten van overheidshandelen binnen de sociale zekerheid’. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnen kabinetsreactie rapport hardvochtige effecten sociale zekerheid

  Hoofdlijnen van de kabinetsreactie op het eindrapport van het onderzoek naar hardvochtige effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de werknemers-regelingen en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie kabinet op onderzoek hardvochtige effecten overheidshandelen

  De ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Tweede Kamer hun reactie namens het kabinet op het eindrapport van het onderzoek naar hardvochtige effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de werknemers-regelingen en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Knelpunten die kunnen leiden tot hardvochtige situaties

  Overzicht regelgeving waarin knelpunten kunnen leiden tot hardvochtige situaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht knelpunten onderzoeksrapport en reactie kabinet

  Overzicht van knelpunten die naar voren komen in het eindrapport van het onderzoek naar hardvochtige effecten van (de uitvoering van) de Participatiewet, de werknemers-regelingen en de uitbetaling van het persoonsgebonden budget. Het overzicht bevat ook de reactie van het kabinet op de geconstateerde knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Meerjarenplan Zelfbeschikking 2022-2025

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het Meerjarenplan Zelfbeschikking voor de jaren 2022-2025. Zelfbeschikking is de vrijheid om eigen keuzes te mogen maken. Het Meerjarenplan moet inbreuken op deze vrijheid tegengaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2022-5

  Minister Van Gennip (SZW) en minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) sturen de Eerste Kamer en de Tweede Kamer Gemeentenieuws van SZW 2022-5.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws van SZW 2022-5

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over vergoedingen raadsleden met een WIA-uitkering

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over raadsleden met een WIA-uitkering. De Tweede Kamerleden Palland en Van Dijk (beiden CDA) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief over rapport 'Zelfstandigen over de drempel'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) stuurt een reactie aan de Nationale ombudsman over het rapport ‘Zelfstandigen over de drempel’, een onderzoek onder 10 gemeenten naar de laagdrempeligheid van de gemeentelijke toegang tot schuldhulpverlening voor zelfstandig ondernemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Artikelen Gemeentenieuws 2022-4

  Het Gemeentenieuws van SZW 2022-4 gaat in op de volgende onderwerpen:

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'

  Minister Schouten (Armoedebeleid, en Participatie en Pensioenen)  en minister Van Gennip (SZW) sturen de Tweede Kamer het rapport 'Hardvochtige effecten van overheidshandelen voor burgers binnen de sociale zekerheid'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken aangenomen moties rondom WAU en TCU

  Overzicht van stand van zaken in de uitvoering van aangenomen moties rondom Werk aan Uitvoering (WAU) en naar aanleding van het rapport ‘Klem tussen balie en beleid’ van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (TCU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief stand van zaken programma Werk aan Uitvoering

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) informeert de Tweede Kamer over de prioriteiten waar het kabinet samen met de provincies, gemeenten, publieke dienstverleners en uitvoerders en ministeries  op in wil zetten. Het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering is van belang om burgers en ondernemers beter te helpen via passende dienstverlening en het aanpakken van onbedoelde, maar in de praktijk hardvochtig uitpakkende wetten en regels. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werken aan een betrouwbare, dienstbare, rechtvaardige overheid voor burger en ondernemer

  Overzicht van prioriteiten waar het kabinet samen met de provincies, gemeenten, publieke dienstverleners en uitvoerders en ministeries  op in wil zetten, in het kader van het overheidsbrede programma Werk aan Uitvoering (WAU).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op aanvullende vragen beschut werk

  Kan een toelichting worden gegeven op het verschil tussen de relatief beperkte kosten in de eerste jaren voor beschut werk ten opzichte van de structurele kosten?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Formatiememo Onverplichte tegemoetkoming Surinaamse ouderen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ombuigingslijst SZW 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Formatievraag dekking SZW-begroting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Formatievraag over kindgebonden budget WKB

  Hoe duur zou het zijn om het kindgebonden budget (WKB) af te schaffen ‘zonder ongelukken’?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over openbaar maken formatiedocumenten SZW

  Ministers van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid,  Participatie en Pensioenen) informeren de Tweede Kamer over de vanuit het ministerie SZW aangeleverde openbaar te maken stukken formatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies over programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

  Het Adviescollege ICT-toetsing geeft advies over het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) reageert op het advies van het Adviescollege ICT-toetsing over het programma Verbeteren Uitwisseling Matchingsgegevens. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbare agenda's

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoorden Kamervragen over openbare agenda's. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief antwoorden op Kamervragen over openbare agenda's

  Ministers Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) beantwoorden Kamervragen over openbare agenda's. De Tweede Kamerleden Sneller (D66) en Bromet (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gemeentenieuws SZW 2022-1

  Gemeentenieuws SZW 2022-1. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Gemeentenieuws SZW 2022-1

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) biedt de Tweede en Eerste Kamer het Gemeentenieuws SZW 2022-1 aan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over besluit gemeenteraad over individuele studietoeslag en bouwplan

  Minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) geeft antwoord op vragen het artikel 'Gemeenteraad besluit over individuele studietoeslag en bouwplan ROC Mondriaan in Leidschenveen' Het Tweede Kamerlid Podt (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2021-8

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt Gemeentenieuws SZW 2021-8

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleid preventie radicalisering

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over hoe SZW de gemeenten ondersteunt en aanspoort in hun beleid voor de preventie van radicalisering. Het Tweede Kamerlid Becker (VVD) had om een brief over het SZW-beleid van de preventieve aanpak van radicalisering gevraagd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ondersteuning van thuisloze jongeren door gemeente Eindhoven

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft anwoord op vragen over het artikel ‘Elke maand 1050 euro voor thuisloze jongeren: het werkt’. De vragen zijn gesteld door het lid Kat (D66).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Gemeentenieuws van SZW 2021-7

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) biedt de Tweede Kamer het Gemeentenieuws (2021-7) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan. De nieuwsbrief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over financiële problemen door fouten UWV

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Fouten UWV brengen mensen in financiële problemen' en 'Zwartboek over misstanden UWV: Mensen komen diep in de schulden of raken hun huis kwijt'. Het Tweede Kamerlid Van Kent (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws van SZW, 2021-6

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) stuurt de Tweede Kamer het Gemeentenieuws van SZW 2021-6. Deze nieuwsbrief wordt tevens verzonden aan de voorzitter van de Eerste Kamer. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanpassing planning beleidsdoorlichtingen SZW 2022

  Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer dat de planning van enkele beleidsdoorlichtingen gewijzigd is. Het gaat om beleidsdoorlichtingen die zijn aangekondigd voor 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief naamswijziging Inspectie SZW

  Minister Koolmees (SZW) meldt de Tweede Kamer dat hij heeft ingestemd met de naamswijziging van de Inspectie SZW naar Nederlandse Arbeidsinspectie. De wijziging gaat naar verwachting per 1 januari 2022 in.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief Gemeentenieuws SZW 2021-5

  Minister Koolmees (SZW) biedt de Eerste Kamer de nieuwsbrief Gemeentenieuws SZW 2021-5 aan. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderwerpen Rijksschoonmaakorganisatie

  Minister Koolmees gaat per brief in op verschillende onderwerpen die te maken hebben met de Rijksschoonmaakorganisatie (RSO). De brief bevat informatie over het dienstverleningspakket en de prestatienormen, de verambtelijking (ambtelijke inpassing) van de RSO in de Rijksdienst, de kosten en het financiële beheer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op motie over verdere vermindering administratieve lasten NOW

  Minister Koolmees (SZW) reageert op de motie-Amhaouch-Palland. Deze motie verzoekt de regering te onderzoeken of de administratieve lasten van de NOW nog verder kunnen worden verminderd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over kabinetsreactie rapporten 'Werk aan Uitvoering'

  Minister Koolmees (SZW) stuurt zijn antwoorden op vragen over de reactie van het kabinet op de rapporten 'Werk aan Uitvoering'. De rapporten gaan over de problemen bij uitvoeringsorganisaties van de (Rijks)overheid, zoals de Belastingdienst en het UWV, bij de dienstverlening aan de burger. De vragen zijn gesteld door de vaste Tweede-Kamercommissie van Binnenlandse Zaken (BZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding programma WAU en werkagenda voor de uitvoering

  Minister Koolmees stuurt de uitwerking van de overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening via het programma Werk aan Uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening

  Uitwerking van de overheidsbrede Werkagenda voor de publieke dienstverlening via het programma Werk aan Uitvoering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over relatie regering met vakbond FNV

  Minister Koolmees stuurt zijn antwoorden op vragen over de relatie van de regering met vakbond FNV. De vragen zijn gesteld door het Tweede-Kamerlid Van Houwelingen (FvD).

  Bekijk document gepubliceerd op