Zoekresultaten  1-10 van de 2.410 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Wonenverwijder
Thema: Bouwen en verbouwenverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over veiligheid oude portiekflats

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Missende rookmelders en enige vluchtroutes vol spullen: veiligheid ver te zoeken in oude portiekflats'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vervolg Kamervragen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op de nadere vragen van de Eerste Kamer van 14 december 2022 over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over schrikbarende stijging van het aantal daklozen

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de schrikbarende stijging van het aantal daklozen, met name onder jongeren. De vragen zijn gesteld door het lid Smolders (Groep Van Haga).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief bodem en ondergrond

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over een aantal onderwerpen op het terrein van bodem en ondergrond.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht (controle)verplichtingen van met AEC-bodemas aangelegde IBC-werken

  Het rapport bevat een bureaustudie naar de verplichtingen bij IBC-werken van AEC-bodemas in verschillende tijdsperioden. AEC-bodemas is het restant dat ontstaat bij verbranding van huishoudelijke afvalstoffen, bedrijfsafval of grofafval in een AfvalVerbrandingsInstallatie (AVI) of AfvalEnergieCentrale (AEC). IBC staat voor isolatie, beheers en controle.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Verzamelbrief bodem en ondergrond

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamervragen over schrikbarende stijging van het aantal daklozen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het bericht ‘Woningbouw loopt vast: kopers én bouwers haken af’

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbieding Plan van aanpak versnellen processen en procedures woningbouw

  Minister de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer een brief over het 'Plan van aanpak versnellen processen en procedures van de woningbouw'. De minister biedt de Tweede Kamer bij deze brief het Plan van aanpak aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief met reactie op rapport Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures

  Afschrift van de brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) aan de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM). De minister reageert op het rapport ‘Terugdringen onnodige vertraging woningbouw door bezwaar- en beroepsprocedures'.

  Bekijk document gepubliceerd op