Zoekresultaten  1-18 van de 18 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsnotaverwijder
Thema: Ouderenverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Wijziging Besluit onderstand BES (gerectificeerd)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Aanbieden onderzoeksrapport VTH BES eilanden

  De nota bevat een aanbiedingsbrief van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor staatssecretaris Heijnen (IenW). De brief gaat over 3 rapportages van de inspectie over de uitvoering van VTH taken voor milieu, bouwen, natuur  door de openbare lichamen van Caribisch Nederland. VTH staat voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging ingangsdatum AOW

  Nota van Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wetsvoorstel Wijziging ingangsdatum AOW

  Nota naar aanleiding van het verslag van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de Wijziging van de Algemene Ouderdomswet en andere wetten in verband met wijziging van de ingangsdatum van het ouderdomspensioen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota over update vreemdelingenbewaring Curacao

  Een nota met een update over de vreemdelingenbewaring op Curaçao voor het periodiek overleg met staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota kern rechtelijke uitspraken Vreemdelingenbewaring Curacao

  Een nota aan staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) met een kern van de rechterlijke uitspraken over de omstandigheden en werking van het regime in de vreemdelingebewaring in Curaçao.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein

  Opsomming van de plannen op het gebied van volksgezondheid, welzijn en sport in Caribisch Nederland voor 2022-2025. Beleidsagenda volksgezondheid, welzijn en sport Caribisch Nederland per domein (PDF | 5 pagina's | 128 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota kennismakingsgesprek HRDC

  Een nota met annotatie voor het periodiek overleg met staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) over de kennismaking met Human Rights Defense Curaçao (HRDC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitvoering Bunkerolieverdrag BES

  Minister Van Nieuwenhuizen reageert op het verslag van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek BES ( Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over de uitvoering van het Internationaal Verdrag voor de wettelijke aansprakelijkheid voor schade door verontreiniging door bunkerolie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet Vrom BES

  Staatssecretaris Van Veldhoven reageert op vragen en opmerkingen van de fractie van D66 van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer BES (Bonaire, Sint Eustatius en Saba). Het wetsvoorstel gaat over het reguleren van de milieuaspecten van inrichtingen en enkele reparaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum actieplan(nen) kinderrechten en huiselijk geweld in Caribisch Nederland (CN)

  Dit addendum is een korte weergave op hoofdlijnen van de actieplannen kinderrechten Caribisch Nederland (CN) als toevoeging aan het actieplan kinderrechten van de interlandelijke Taskforce Kinderrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Getekende conclusies Koninkrijksconferentie 2014

  Conclusies van de Koninkrijksconferentie van 2 april 2014 te Aruba.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030

  Het Natuur- en milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030 biedt een integraal kader dat ingaat op de verantwoordelijkheden, beleidsdoelstellingen en wettelijke verplichtingen die verband houden met het beheer van de natuurlijke omgeving in Caribisch Nederland (Bonaire, Saba en Sint Eustatius). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie De Toekomst van het Koninkrijk

  Met deze notitie beoogt het kabinet van Nederland de vraag te beantwoorden wat we willen met het Koninkrijk na 10-10-10.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Rijkswet nationaliteit zeeschepen

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel tot wijziging van Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actualisering notitie Het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben

  Actualisering van de notitie Het buitenlands beleid van het Koninkrijk in de Cariben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

  Onderwijsagenda voor Caribisch Nederland

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede Aanpassingswet openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba - A

  Tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuwe staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland - A. DERDE NOTA VAN WIJZIGING

  Bekijk document gepubliceerd op