Zoekresultaten  1-10 van de 10.161 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ouderenverwijder
Thema: Europese zakenverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over bijeenkomst EU Health Security Committee 29 december 2022

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de kabinetsreactie op de bijeenkomst van het EU Health Security Committee van 29 december 2022. De Tweede Kamerleden Tielen (VVD) en Omtzigt (Omtzigt) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie WODC rapport Boetes uit het buitenland

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Boetes uit het buitenland, verkeersboetes uit andere Europese lidstaten opgelegd aan en betaald door houders van Nederlandse kentekens'. Het gaat om onderzoek onderzoek iin opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij geeft zijn beleidsreactie op het rapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie WODC rapport Boetes uit het buitenland

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Boetes uit het buitenland

  Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Het onderzoekt of houders van Nederlandse kentekens de verkeersboetes betalen die zij krijgen in andere Europese landen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij 2 BNC-fiches

  Minister Hoekstra (BZ) biedt de Tweede Kamer 2 fiches aan van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissie voorstellen (BNC). Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer verstuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over uitkomsten onderzoek Dublinoverdrachten aan Kroatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten onderzoek Dublinoverdrachten aan Kroatie

  Staatssecretaris Van der Burg (JenV) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van het onderzoek naar de actuele situatie van de asielprocedure voor vreemdelingen die op grond van de Dublinverordeningen zijn uitgewezen naar Kroatië.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ouderen met onderkoeling

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2589 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Markuszower en Wilders over de onderhandelingen over een EU-associatieakkoord met de Palestijnse Autoriteit blokkeren

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 21501-02, nr. 2596 - Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

  Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken; Motie; Motie van de leden Kuzu en Jasper van Dijk over aan de Israëlische regering duidelijk maken welke maatregelen Nederland neemt wanneer men overgaat op annexatie van Palestijns grondgebied

  Bekijk document gepubliceerd op