Zoekresultaten  1-10 van de 13 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
Organisatie: Ministerie van Financiënverwijder
 • BLKB 2016 33M Wijzigingsbesluit dubbele begunstiging

  Dit besluit wijzigt het besluit over de kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning, het beleggingsrecht eigen woning en vóór 2001 bestaande kapitaalverzekeringen in box 3 van 6 december 2014, BLKB 2014/1763M.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013 305, Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen

  Dit besluit bevat een goedkeuring om het verlaagde btw-tarief met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 toe te passen op renovatie en herstel van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming, met uitzondering van materialen die een deel vertegenwoordigen van de waarde van deze diensten. Daarnaast bevat het besluit nog een aantal specifieke goedkeuringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013 312, IBNW, Eigenwoningregeling; Bouwrente

  Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor bouwrente in bepaalde gevallen aftrekbaar is als rente van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld. Daarnaast keurt dit besluit goed dat de periode waarover de bouwrente verschuldigd is, niet van invloed is op de resterende looptijd in maanden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB 2013 352, IBNW, tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld

  Dit besluit beschrijft in welke gevallen de Belastingdienst het standpunt zal innemen dat sprake is van een afzonderlijke schuld ondanks dat er een bepaalde samenhang is met een andere schuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit overdrachtsbelasting. Tijdelijke verlaagd tarief bij verkrijging woningen

  In dit besluit wordt goedgekeurd dat met ingang van 15 juni 2011 voor de verkrijging van een woning overdrachtsbelasting tijdelijk wordt geheven naar een tarief van 2 procent.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit overdrachtsbelasting. Belastbaar feit

  In het besluit is nieuw beleid opgenomen over de verkrijging krachtens verdeling van een huwelijksgoederengemeenschap of nalatenschap en is het beleid over de certificering, inkoop en uitgifte van aandelen in onroerende-zaaklichamen aangepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom

  Dit besluit is een actualisering van het besluit van 7 december 2006, nr. CPP2006/1322M. Actualisering is noodzakelijk door de ontwikkelingen bij de verkoop onder voorwaarden of maatschappelijk gebonden eigendom.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013-1289, IBNW, Ondernemerswoning wordt eigen woning

  Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor de schuld die is aangegaan ter financiering van een woning die tot het ondernemingsvermogen behoort onder voorwaarden wordt aangemerkt als een bestaande eigenwoningschuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013 536, IBNW, Eigenwoningregeling; startersleningen

  Dit besluit bevat een goedkeuring waardoor Startersleningen die na 31 december 2012 zijn afgesloten worden aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld. Dit besluit is opnieuw uitgebracht omdat de voorwaarden zijn versoepeld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BLKB2013 322, IBNW, KEW, SEW, BEW

  In dit besluit wordt goedgekeurd dat er een overgangstermijn tot 1 april 2013 geldt als voor een bestaande eigenwoningschuld als bedoeld artikel 10bis.1, eerste lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 (Wet IB 2001) een kapitaalverzekering eigen woning (KEW), een spaarrekening eigen woning (SEW) of een beleggingsrecht eigen woning (BEW) wordt aangegaan, verhoogd of verlengd. In dit besluit wordt het besluit van 21 december 2012, BLKB2012/1994M op een aantal punten verduidelijkt.

  Bekijk document gepubliceerd op