Zoekresultaten  61-70 van de 75 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Besluitverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
 • BLKB 2013 352, IBNW, tweede schuld voor aflossingen eigenwoningschuld

  Dit besluit beschrijft in welke gevallen de Belastingdienst het standpunt zal innemen dat sprake is van een afzonderlijke schuld ondanks dat er een bepaalde samenhang is met een andere schuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede nota van wijziging (Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting)

  Tweede Nota van wijziging Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-besluit Starterslening

  In dit besluit wordt goedgekeurd dat na 31 december 2012 afgesloten Startersleningen worden aangemerkt als bestaande eigenwoningschuld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit houdende wijziging Bouwbesluit 2012

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012, over de aansluiting op het distributienet voor warmte, correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012 en een wijziging van het Besluit omgevingsrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsregels derivaten woningcorporaties

  Beleidsregels voor het gebruik van financiële derivaten door toegelaten instellingen volkshuisvesting.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit BLKB 11 1803, Overdrachtbelasting belastbaar feit

  Dit besluit bevat het beleid over het belastbaar feit in de overdrachtsbelasting. Dit besluit vervangt het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M. In onderdeel 5.3 is een voorwaarde gewijzigd voor de goedkeuring bij verdeling van de huwelijksgemeenschap of nalatenschap na een herverkaveling. De onderdelen 7, 8 en 9 zijn nieuw. In de onderdelen 7, 8 en 9 zijn nieuwe goedkeuringen opgenomen voor gevallen waarbij binnen de situatie van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwoning onder omstandigheden sprake kan zijn van de verkrijging van economische eigendom. Dit als gevolg van het ontstaan van vergoedingsvorderingen in de zin van artikel 1:87 van het BW dan wel het aangaan van een verrekenbeding. Verder zijn enkele redactionele wijzigingen aangebracht waarmee geen beleidswijziging is beoogd. Het besluit van 29 juni 2011, nr. BLKB2011/137M, wordt ingetrokken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • ontwerp-besluit wijz. Besluit huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting Huurcommissie)

  Ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (uitbreiding geschillenbeslechting Huurcommissie).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit wijziging Besluit huurprijzen woonruimte (monumenten)

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met woonruimte in beschermd monument en beschermd stads- en dorpsgezicht).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 24 juni 2011 tot wijziging van het Besluit beheer sociale-huursector

  Wijziging van de toestemmingsprocedure bij de verkoop van woningen aan eigenaar-bewoners en de verslaglegging van de werkzaamheden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit inwerkingtreding wijziging van Besluit huurprijzen woonruimte

  Besluit van 28 september 2011 houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 29 augustus 2011 tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (aanpassing woningwaarderingsstelsel in verband met aanwijzing schaarstegebieden).

  Bekijk document gepubliceerd op