Zoekresultaten  1-9 van de 9 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Woningmarktverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat bewoners in het aardbevingsgebied problemen ondervinden met hun hypotheek

  Minister Wiebes (EZK) en minister Ollongren (BZK) geven hun antwoorden op vragen van het lid Beckerman (SP) over het bericht dat bewoners in het aardbevingsgebied problemen ondervinden met hun hypotheek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over varianten verhuurderheffing

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over varianten verhuurderheffing

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over ernstige huurbetalingsproblemen in Breda

  Antwoorden van minister Spies (BZK) op vragen van de Kamerleden Monasch en Spekman (beiden PvdA) over de berichtgeving over ernstige huurbetalingsproblemen in Breda.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief transformatie kantoren naar woonruimte

  Brief van minister Donner (BZK) bij het rapport Transformatie kantoren gaat niet vanzelf. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toelichting Woonvisie

  Toelichting op de brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer over maatregelen om het vertrouwen in de woningmarkt te herstellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage Regeerakkoord - Begrotingsbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief huurbeleid per 1 juli 2011

  De brief gaat over het huurbeleid en de relevante huurparameters voor de periode 1 juli 2011 tot en met 30 juni 2012. In de brief staan ook de maatregelen om een efficiëntere werking van de woningmarkt te bewerkstellingen, middels het bestrijden van scheefwonen en het bevorderen van de doorstroming. Het betreft de verhoging van de maximale huurprijzen met 25 punten in relatie tot schaarste en de hogere huurstijging voor huishoudens met een inkomen boven de €43.000,-. Maar eerst geeft de brief een overzicht gegeven van de belangrijkste uitkomsten van het jaarlijkse onderzoek naar de ontwikkeling van de huurprijzen. Het onderzoeksrapport ‘Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2010’ is bijgevoegd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Feiten en achtergronden van het huurbeleid 2010

  Elk jaar wordt door het ministerie het onderzoek ‘Feiten en achtergronden van het huurbeleid’ uitgevoerd. In dit onderzoek worden de effecten van de huurprijsmaatregelen van de overheid gemeten. Hierbij staat de kwantitatieve analyse van de per 1 juli 2010 gerealiseerde huuraanpassingen centraal. Het onderzoek is gebaseerd op de uitkomsten van de CBS-huurenquête 2010 en een aantal gesprekken met grotere woningcorporaties en commerciële verhuurders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging Rijks-achtervang Nationale Hypotheek Garantie

  Wijziging Rijks-achtervang Nationale Hypotheek Garantie Overeenkomst tussen het Rijk en de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) die ertoe strekt de 50 - 50 % verdeling tussen gemeenten en het Rijk te wijzigen zodat het Rijk voor nieuwe gevallen met ingang van 1 januari 2011 de volledige achtervang draagt.

  Bekijk document gepubliceerd op