Zoekresultaten  1-17 van de 17 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Inkoop en beheerverwijder
 • Jaarverslag Expertteam eigenbouw 2012

  Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • [Ingetrokken] Bijlage 1. Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2022

  [INGETROKKEN]

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2017

  Staatsdeelnemingen dragen bij aan publieke belangen van Nederland. Om de publieke belangen te borgen oefent het ministerie van Financiën via aandeelhouderschap invloed uit op de koers van een aantal grote Nederlandse bedrijven. De behaalde resultaten uit 2017 staan in dit jaarverslag  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

  De Jaarrapportage Bedrijfsvoering geeft een samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. De jaarrapportage verschijnt jaarlijks in mei.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt de Tweede Kamer het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2014. Hierin wordt weergegeven hoe het ministerie in 2014 het aandeelhouderschap in de deelnemingen heeft ingevuld. Ook wordt op uniforme wijze een overzicht gegeven van de (financiële) gegevens die de deelnemingen zelf hebben gepubliceerd in hun jaarverslagen. Op basis van aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer en toezeggingen aan uw Kamer is het jaarverslag vergeleken met 2013 verbeterd. Zo is er meer aandacht besteed aan een overzichtelijke grafische presentatie van de informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011

  Minister Dijsselbloem van Financiën stuurt een herziene versie van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Staatsdeelnemingen 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inkoop (Hoofdstuk 2.4 uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk)

  De Rijksoverheid heeft in 2010 stappen gezet om haar inkopen en aanbestedingen verder te professionaliseren. Een van de prioriteiten was het uitbreiden van categoriemanagement. Ook zijn vorderingen gemaakt op het gebied van elektronisch bestellen en factureren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag beheer staatsdeelnemingen 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 Nationaal Energiebespaarfonds

  Naast de jaarrekening en controleverklaring bevat het jaarverslag onder meer ook het verslag van het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2014

  Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2011

  Jaarverslag waar en op welke manier het Expertteam Eigenbouw in 2011 is ingezet. Het Expertteam Eigenbouw staat gemeenten op verzoek bij in de opzet en uitwerking van projecten op het gebied van particulier opdrachtgeverschap, het door consumenten zelf kunnen bouwen van hun woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Continuïteitsoordelen en solvabiliteitsoordelen 2011 van het Centraal fonds volkshuisvesting (CFV)

  Wat betreft de financiële oordelen van het CFV ligt het beeld tussen dat van 2009 en 2010 in: er zijn in 2011 iets meer “B”- oordelen3 en predicaten onvoldoende solvabiliteit” verstrekt dan in 2010 maar minder dan in 2009.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010

  Het Sectorbeeld realisaties 2010 maakt duidelijk dat het in financiële zin in de corporatiesector in 2010 over het algemeen goed is gegaan. Het eigen vermogen en de solvabiliteit zijn toegenomen in vergelijking met 2009, ondanks mindere resultaten bij nieuwbouw voor verkoop en afboekingen op grondposities.

  Bekijk document gepubliceerd op