Zoekresultaten  1-8 van de 8 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Jaarverslagverwijder
Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Inkoop en beheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Jaarverslag Expertteam eigenbouw 2012

  Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2012

  De Jaarrapportage Bedrijfsvoering geeft een samenhangend beeld van de bedrijfsvoering van de Rijksoverheid. De jaarrapportage verschijnt jaarlijks in mei.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inkoop (Hoofdstuk 2.4 uit de Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk)

  De Rijksoverheid heeft in 2010 stappen gezet om haar inkopen en aanbestedingen verder te professionaliseren. Een van de prioriteiten was het uitbreiden van categoriemanagement. Ook zijn vorderingen gemaakt op het gebied van elektronisch bestellen en factureren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag 2017 Nationaal Energiebespaarfonds

  Naast de jaarrekening en controleverklaring bevat het jaarverslag onder meer ook het verslag van het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2014

  Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Expertteam Eigenbouw 2011

  Jaarverslag waar en op welke manier het Expertteam Eigenbouw in 2011 is ingezet. Het Expertteam Eigenbouw staat gemeenten op verzoek bij in de opzet en uitwerking van projecten op het gebied van particulier opdrachtgeverschap, het door consumenten zelf kunnen bouwen van hun woning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 2 Continuïteitsoordelen en solvabiliteitsoordelen 2011 van het Centraal fonds volkshuisvesting (CFV)

  Wat betreft de financiële oordelen van het CFV ligt het beeld tussen dat van 2009 en 2010 in: er zijn in 2011 iets meer “B”- oordelen3 en predicaten onvoldoende solvabiliteit” verstrekt dan in 2010 maar minder dan in 2009.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Sectorbeeld realisaties woningcorporaties verslagjaar 2010

  Het Sectorbeeld realisaties 2010 maakt duidelijk dat het in financiële zin in de corporatiesector in 2010 over het algemeen goed is gegaan. Het eigen vermogen en de solvabiliteit zijn toegenomen in vergelijking met 2009, ondanks mindere resultaten bij nieuwbouw voor verkoop en afboekingen op grondposities.

  Bekijk document gepubliceerd op