Zoekresultaten  1-50 van de 2.696 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Inkoop en beheerverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over verbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de investeringsbereidheid van marktpartijen op de woningmarkt in de periode 2021 tot op heden.

 • Planningsbrief wonen en ruimtelijke ordening 2024

  Planningsbrief met een overzicht van stukken, wetsvoorstellen, brieven en onderzoeken op het gebied van wonen en ruimtelijke ordening die de minister van BZK in de komende tijd naar de Tweede Kamer wil sturen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor huurders en woningzoekenden? - Wet goed verhuurderschap NEDERLANDS.pdf

  De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Deze brochure biedt extra informatie over de wet. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor huurders en woningzoekenden? - Închiriați un spațiu de locuit?

  De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Deze brochure biedt extra informatie over de wet. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor huurders en woningzoekenden?

  De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Deze brochure biedt extra informatie over de wet. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens en Spaans.

 • Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor huurders en woningzoekenden? - Do you live in rented accommodation?

  De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Deze brochure biedt extra informatie over de wet. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor huurders en woningzoekenden? - ¿Arriendas una vivienda? Entonces

  De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Deze brochure biedt extra informatie over de wet. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor huurders en woningzoekenden? - Отдавате ли под наем жилищна площ?

  De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Deze brochure biedt extra informatie over de wet. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wat betekent de Wet goed verhuurderschap voor huurders en woningzoekenden? - Najmujesz mieszkanie/dom?

  De meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Maar soms gaat het niet goed. De Wet goed verhuurderschap biedt huurders bescherming en geeft duidelijkheid aan verhuurders: wat mag en wat niet? Deze brochure biedt extra informatie over de wet. De brochure is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Bulgaars, Pools, Roemeens en Spaans.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrief Planningsbrief wonen en ruimtelijke ordening 2024

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over verkoop huurwoningen

  Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van huurwoningen door woningcorporatie Woonstad Rotterdam aan beleggers, met toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

 • Lijst van openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over verkoop huurwoningen

  Lijst van openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van huurwoningen door woningcorporatie Woonstad Rotterdam aan beleggers, met toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over verkoop huurwoningen

  Openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van huurwoningen door woningcorporatie Woonstad Rotterdam aan beleggers, met toestemming van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over berbeteren van klimaat voor investeringen in woningen

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij jaarrapportages Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie

  Brief van minister Blok (Wonen en Rijksdienst) aan de Tweede Kamer over de werkzaamheden van de Expertteams Eigenbouw en Kantoortransformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag Expertteam eigenbouw 2012

  Het Expertteam Eigenbouw werkt aan verruiming van het aanbod voor particulier opdrachtgeverschap, zowel in de bestaande voorraad (kluswoningen) als door uitgifte van meer nieuwbouwkavels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief onderzoek Planbureau Leefomgeving naar effecten staatssteunregeling op woningmarkt

  Aanbiedingsbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer bij het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de effecten van de staatssteunregeling op de woningmarkt voor huishoudens met middeninkomens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie stimuleringspakket woningbouw

  Het kabinet heeft in 2009 stimuleringsmaatregelen genomen om de negatieve gevolgen van de crisis te beperken. In deze studie wordt ingegaan op maatregelen die zijn genomen richting de woningmarkt. Deze maatregelen moeten worden gezien in de bredere context van de kabinetsmaatregelen richting de hele Nederlandse economie en arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Effectenrapportage crisismaatregelen

  Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de Effectenrapportage crisismaatregelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • BIT advies Programma HARP

  Advies van Bureau ICT-Toetsing (BIT) over het programma ‘Harmonisatie Applicaties en Rijksvastgoed Processen’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tweede rapportage van het Expertteam Transformatie

  Het Expertteam Transformatie richt zich op nieuw gebruik van leegstaande vastgoed door verbouw tot woonruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage van het eerste jaar Expertteam Kantoortransformatie

  Het Expertteam Kantoortransformatie richt zich op nieuw gebruik van leegstaande kantoren door verbouw tot woonruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verkenning woningcorporaties, staatssteun en middeninkomens

  Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de verkenning bij de Europese Commissie (EC) naar de mogelijkheid om woningcorporaties met staatssteun huurwoningen te laten bouwen, renoveren en toewijzen aan huishoudens met een middeninkomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effecten van de staatssteunregeling voor de middeninkomensgroepen op de woningmarkt

  Onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) over de staatssteunregeling (Tijdelijke regeling diensten van algemeen economisch belang toegelaten instellingen volkshuisvesting). Het PBL heeft gekeken naar de effecten van de staatssteunregeling op de mutatiegraad, de doorstroming en de slaagkans van middeninkomens op de woningmarkt in de komende jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief staatssteun woningcorporaties: inventarisatie schrijnende gevallen door inkomensgrens

  Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de staatssteunregeling voor woningcorporaties. Het gaat om een inventarisatie van schrijnende gevallen als gevolg van de inkomensgrens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Analyse van de effecten van de regeling staatssteun

  Rapport van Bureau Severijn over de effecten van de staatssteunregeling voor woningcorporaties. Woningcorporaties hebben schrijnende gevallen gemeld. Daarbij hebben zij aangegeven hoe zij deze woningzoekenden tegemoet kunnen komen en wat hun beleid is met betrekking tot de huisvesting van de (lagere) middeninkomens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

 • Rijksaanbestedingskalender - Rijksaanbestedingskalender (csv-bestand voor data-analyse)

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender - 20231201-rijksinkoop-aanbestedingskalender-december-2023.pdf

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

 • Overzicht Rijkscontracten - rijksinkoop-lijst-contracten-december-2023.pdf

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten - Rijkscontracten (csv-versie voor data-analyse)

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over flexwonen

  Besluit op een verzoek om informatie over flexwonen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over flexwonen

  Openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over flexwonen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit 15 december 2023 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet huurbescherming weeskinderen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 15 december 2023 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Woningwet in verband met het bieden van huurbescherming aan weeskinderen (Wet huurbescherming weeskinderen)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over artikel 'De notaris, de katvanger en de waakhond'

  Besluit op een verzoek om informatie over communicatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de periode 1 april-1 september 2023 met betrekking tot het artikel 'De notaris, de katvanger en de waakhond'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Openbaargemaakte documenten bij besluit op Woo-verzoek over artikel 'De notaris, de katvanger en de waakhond'

  Openbaargemaakte documenten bij het besluit op een verzoek om informatie over communicatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in de periode 1 april-1 september 2023 met betrekking tot het artikel 'De notaris, de katvanger en de waakhond'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 11 december 2023 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek in verband met het afschaffen van tijdelijke huurcontracten (Wet vaste huurcontracten)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bekrachtiging Wet vaste huurcontracten

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de bekrachtiging van de Wet vaste huurcontracten. Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer verstuurd.

 • Kamerbrief over middelen voor herstructureren kwetsbare wijken

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de verdeling van financiële middelen voor de verbetering van de leefbaarheid en veiligheid in kwetsbare woonwijken. In deze brief meldt de minister welke 20 gemeenten en/of regio’s een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds ontvangen.

 • Beslisnota bij Kamerbrief over bekrachtiging Wet vaste huurcontracten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over middelen voor herstructureren kwetsbare wijken

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet 15 november 2023 tot wijziging van de Wet op de huurtoeslag (recht op huurtoeslag voor Oekraïense ontheemden)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten - 20230913-contractenlijst-1-september-2023.pdf

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender - Rijksaanbestedingskalender (csv-bestand voor data-analyse)

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksaanbestedingskalender - aanbestedingskalender-1-september-2023.pdf

  Met de Rijksaanbestedingskalender weten bedrijven, per categorie, welke Rijksaanbestedingen naar verwachting in de eerstkomende periode in de markt worden gezet. Dat geeft bedrijven tijd om zich hierop voor te bereiden. Door dit overzicht kan het Rijk samen met de markt komen tot innovatieve, duurzame, en efficiënte oplossingen. Het overzicht wordt elke 3 maanden ververst (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht Rijkscontracten - Rijkscontracten (csv-versie voor data-analyse)

  Dit overzicht bevat gegevens over de Rijkscontracten, die onder regie van Categoriemanagement Rijk zijn afgesloten. Met het overzicht weten de bedrijven, per categorie, welke Rijkscontracten wanneer zijn afgesloten, eindigen of kunnen worden verlengd. Dat geeft bedrijven inzicht in de aard en duur van de lopende contracten en wanneer deze mogelijk worden vernieuwd. Het overzicht wordt elke 3 maanden bijgewerkt (maart, juni, september, december).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindadvies Toetsingscommissie Volkshuisvestingsfonds 2023

  Afschrift van een brief van de Toetsingscommissie Volkshuisvestingsfonds aan de minister van BZK met een advies over aanvragen in het kader van het Volkshuisvestingsfonds voor 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met antwoord op vragen over wijziging van Huisvestingswet

  Minister De Jonge (BZK) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingwet 2014. De leden van de PVV-fractie van de Eerste Kamer hebben de vragen gesteld in het tweede verslag van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.