Zoekresultaten  1-10 van de 3.238 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Woningmarktverwijder
Thema: Rechtverwijder
 • Kamerbrief over stand van zaken implementatie richtlijnen in het 4e kwartaal 2022

  Minister Hoekstra (BZ) stuurt de Tweede Kamer een periodiek overzicht van de stand van zaken bij de implementatie van EU-richtlijnen in de Nederlandse wet- en regelgeving aan het einde van het 4e kwartaal van 2022. Een eensluidende brief is naar de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht geïmplementeerde richtlijnen 2022 - 4e kwartaal

  Een overzicht van richtlijnen die geïmplementeerd zijn in het 4e kwartaal van 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over het bericht 'Tijdelijke huurders Peperstraat Zaandam moeten nog snel verkassen: contracten kunnen niet worden verlengd'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) en minister Bruins Slot (BZK) geven antwoorden op vragen van de Eerste Kamer naar aanleiding van de Kamerbrief van 7 september 2022. De brief ging over het onderzoek naar hardvochtigheden in wetgeving, de hoofdlijnen van een wetsvoorstel tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht en een visie op hardheidsclausules. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen over onderzoek naar hardvochtigheden in de wetgeving

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de mogelijkheid voor VvE s om digitaal vergaderingen te beleggen

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het persbericht van Vereniging Eigen Huis over de verlenging van de Tijdelijke wet COVID-19. Met deze verlenging blijft digitaal vergaderen voor vereniging van eigenaren (VVE's) voorlopig mogelijk. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PvdA) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsbrief OCW 2023

  Minister Dijkgraaf en staatssecretaris Uslu (beiden OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) sturen de Tweede Kamer de planningsbrief 2023 voor het ministerie van Onderwijs, Cultur en Wetenschap (OCW). De brief bevat een overzicht van belangrijke Kamerbrieven, wetten en algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief nota's over wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) stuurt de Tweede Kamer de nota naar aanleiding van het verslag en een nota van wijziging over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag wetsvoorstel wijziging Huisvestingswet 2014

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het wetsvoorstel tot wijziging van de Huisvestingswet 2014 naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Huisvestingswet 2014. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op