Zoekresultaten  1-20 van de 28 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Transportverwijder
 • 34244;29984, nr. 5 - Logistiek en goederenvervoer

  Logistiek en goederenvervoer; Brief regering; Minder Hinder-pakket en wijziging tijdelijke subsidieregeling stimulering goederenvervoer per spoor

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 135 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Brief regering; Evaluatie taxiwetgeving en onderzoek taxiongevallen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34244;29984, nr. 4 - Logistiek en goederenvervoer

  Logistiek en goederenvervoer; Brief regering; Voortgang van het spoorgoederenvervoersbeleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 134 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Brief regering; Stand van zaken uitvoeren acties leerlingenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 34244, nr. 3 - Logistiek en goederenvervoer

  Logistiek en goederenvervoer; Brief regering; Modal shift aanpak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 133 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Verslag van een commissiedebat; Verslag van een commissiedebat, gehouden op 19 oktober 2022, over Leerlingenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 123 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid Van Meenen over knelpunten wegnemen die mensen ervan weerhouden om chauffeur te worden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 129 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over het aantrekkelijker maken van het beroep van chauffeur in het leerlingenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 122 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid Van Meenen c.s. over uitspreken dat gemeenten de kosten van ouders voor plaatsvervangend vervoer moeten vergoeden

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 127 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid De Hoop c.s. over kortere dagelijkse reistijden in de VNG-modelverordening voor doelgroepenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 132 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Brief regering; Toelichting op antwoorden op vragen over de uitvoering van het leerlingenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 131 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Brief regering; Reactie op de motie van het lid Van Baarle over blijvende aandacht voor de financiële situatie van taxichauffeurs (Kamerstuk 23645-776)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 125 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid Kwint c.s.over een toekomstvisie voor voldoende leerlingenvervoer, inclusief mogelijkheden om af te zien van aanbesteding

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 126 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van de leden Westerveld en De Hoop over het samenvoegen van al het doelgroepenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 130 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid Paul c.s. over met alle relevante partijen komen tot structurele oplossingsrichtingen voor het leerlingenvervoer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 128 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over verkennen of het inrichten van een vorm van toezicht op leerlingenvervoer mogelijk is

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 31521, nr. 124 - Taxibeleid

  Taxibeleid; Motie; Motie van het lid Kwint c.s. over een plan waardoor meer chauffeurs een voltijdsdienstbetrekking kunnen krijgen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 36039-(R2163), nr. 3 - Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 15 oktober 2020

  Wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 15 oktober 2020; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de wijziging van de Douaneovereenkomst inzake het internationale vervoer van goederen onder dekking van carnets TIR (TIR-Overeenkomst); Genève, 15 oktober 2020

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30373, nr. 75 - Vervoer gevaarlijke stoffen

  Vervoer gevaarlijke stoffen; Brief regering; Jaarverslag basisnet 2021

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 30373;22343, nr. 74 - Vervoer gevaarlijke stoffen

  Vervoer gevaarlijke stoffen; Brief regering; Vervoer aardgascondensaat

  Bekijk document gepubliceerd op