Zoekresultaten  1-10 van de 854 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Transportverwijder
Thema: Waterverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over het bericht over gif in de grond

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Gif in de grond' en waterkwaliteit. Het Tweede Kamerlid Koekkoek (Volt) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 611 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Krul c.s. over een Europese coalitie bouwen van landen die zich verzetten tegen aanscherping van de Kaderrichtlijn Water

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 617 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over groene parkeerplaatsen een prominente rol laten spelen bij de gebiedsinrichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 608 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Van Esch en Vestering over afkeuring uitspreken over het handelen van de minister van LNV

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 606 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Tjeerd de Groot over een publiekscampagne om het waterbewustzijn en het draagvlak voor maatregelen voor voldoende schoon water te vergroten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 602 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden De Hoop en Bromet over voorkomen dat de lage- en middeninkomens achterblijven in de minst toekomstbestendige woningen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 610 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Van Esch en Vestering over een overzicht van alle voorstellen vanuit het ministerie van LNV om de "water en bodem sturend"-brief aan te passen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 620 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van de leden Van der Plas en Stoffer over een meetnetwerk voor bufferzones

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 607 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Van Esch c.s. over de uitwerking en juridische borging van de uitgangspunten en structurerende keuzes om water en bodem sturend te maken

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 27625, nr. 604 - Waterbeleid

  Waterbeleid; Motie; Motie van het lid Minhas c.s. over onderzoek doen naar experimenten die leiden tot een betere waterbeschikbaarheid in tijden van extreme droogte

  Bekijk document gepubliceerd op