Zoekresultaten  1-20 van de 1.909 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Transportverwijder
Thema: Criminaliteitverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Nieuw vandaag

  Antwoorden Kamervragen over de uitzending van Het Misdaadbureau over het project Onder mijn Ogen

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de uitzending van Het Misdaadbureau van 31 maart 2023. Deze ging over het project ‘Onder mijn Ogen’ voor de aanpak van ondermijning en criminele uitbuiting op een aantal scholen voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo). De Tweede Kamerleden Kuik (CDA) en Bikker (ChristenUnie) hadden de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op monitor bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 2022

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft haar beleidsreactie op het eindrapport 'Monitor bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit – de stand van zaken in 2022'. Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Zij had het rapport op 19 december 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op berichtgeving over stoppen met kroongetuigenzaken door advocaten Marengo rpoces

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op monitor bestuurlijke aanpak georganiseerde criminaliteit 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op berichtgeving over stoppen met kroongetuigenzaken door advocaten Marengo proces

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurt de Tweede Kamer een brief naar aanleiding van het artikel 'Advocaten Marengo-proces die met kroongetuigenzaken stoppen en de alarmklok luiden'. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid (JenV) had hierom verzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies RvdR Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Raad voor de Rechtspraak (RdvR) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Beslisnota bij Nader rapport Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies AP Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Nader rapport Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt het nader rapport over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie. Het nader rapport gaat over het advies van de Raad van State (RvS) over dit wetsvoorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies RSJ Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies OM Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Het Openbaar Ministerie (OM) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet Voorstel van wet

  Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies NvvR Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over betalingen aan de Rutgers Stichting

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen over betalingen aan de Rutgers Stichting. Het gaat onder meer om onderzoek naar data over de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020. Het Tweede Kamerlid Van Houwelingen (Forum voor Democratie) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies KMar Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Koninklijke Marechaussee (KMar) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Memorie van toelichting Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming)  geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies NOVA Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw vandaag

  Advies Politie Wetsvoorstel Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet

  De Politie geeft advies over het wetsvoorstel voor wijziging van de Penitentiaire beginselenwet naar de Koning en de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel gaat over aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit tijdens detentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 juni 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Tweede Kamer de geannoteerde agenda van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 8 en 9 juni 2023 in Luxemburg. Daarbij informeren zij de Kamer over de Vendôme Groep en de Coalitie Europese landen tegen ondermijning. OOk reageren zij op de mededeling van de Europese Commissie (EC) over het Terugkeerbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij geannoteerde agenda JBZ Raad 8 en 9 juni 2023

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op