Zoekresultaten  1-10 van de 21 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Transportverwijder
Thema: Arbeidsverhoudingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport over de wettelijke evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) over de periode 2018-2022. Hij gaat daarbij in op de conclusies en aanbevelingen.

 • Stabiel in bewogen jaren Wettelijke evaluatie NIWO 2018-2022 Eindrapport

  Het rapport gaat over de wettelijke evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) over de periode 2018-2022. Het bevat conclusies en aanbevelingen over de bedrijfsvoering, doeltreffendheid, doelmatigheid, governance en toekomstbestendigheid van de NIWO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKBA Delta Rhine Corridor Fase 2

  Ten behoeve van publieke besluitvorming over het Delta Rhine Corridor project (DRC) is een Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd in 2 fases. Er is gekozen om een 2e fase-MKBA uit te voeren, omdat bij de eerste proeve MKBA 1 (fase 1) nog veel onzeker was. In algemene zin laten de MKBA’s een positief maatschappelijkebatensaldo zien voor het gehele DRC-project.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actualisatie MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep

  Als onderdeel van het Delta Rhine Corridor-project (DRC) wordt gekeken naar toekomstbestendige aanleg van een bundel van verschillende modaliteiten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de kruising van het Hollands Diep via het buisleidingentracé van LSNed. Onderzoek- en adviesbureau Ecorys heeft de Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uit 2014 geactualiseerd die gekeken heeft naar de maatschappelijke meerwaarde van een mogelijke extra tunnel op het tracé van LSNed. Belangrijk element daarbij is in welke mate voldoende capaciteit geboden kan worden aan huidige en toekomstige buisleidingen op het LSNed-tracé. De actualisatie van de MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep is gebruikt voor publieke besluitvorming over DRC.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over verkenners voor herstart cao-onderhandelingen streekvervoer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verkenners voor herstart cao-onderhandelingen streekvervoer

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeert de Tweede Kamer over de aanstelling van 2 verkenners voor het op gang brengen van de onderhandelingen over de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) in het streekvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memo Voortgang uitvoering Schiphol Sociaal Akkoord 2022

  Memo van de Schiphol Group. Het memo bespreekt de loonontwikkeling voor werknemers op de luchthaven. Daarnaast bespreekt het de voortgang van andere afspraken uit het Schiphol Sociaal Akkoord 2022.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over 8e update drukte Schiphol

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer voor de 8e keer over de belangrijkste uitkomsten van de wekelijkse rapportages van Schiphol over de verkeersrdukte. Het gaat om de laatste 2 weken van 2022 en de 1e 6 weken van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief werkbezoek Schiphol en moties en toezeggingen arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden

  De ministers Harbers (IenW), Van Gennip (SZW) en Kaag (Financiën) sturen de Tweede Kamer een brief over een aantal moties en toezeggingen over Schiphol en het werkbezoek van 2 november 2022. Het gaat met name om de arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden op de luchthaven. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op