Zoekresultaten  1-10 van de 48 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Transportverwijder
Thema: Arbeidsomstandighedenverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Beslisnota bij Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over wettelijke evaluatie NIWO 2018 - 2022

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport over de wettelijke evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) over de periode 2018-2022. Hij gaat daarbij in op de conclusies en aanbevelingen.

 • Stabiel in bewogen jaren Wettelijke evaluatie NIWO 2018-2022 Eindrapport

  Het rapport gaat over de wettelijke evaluatie van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) over de periode 2018-2022. Het bevat conclusies en aanbevelingen over de bedrijfsvoering, doeltreffendheid, doelmatigheid, governance en toekomstbestendigheid van de NIWO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • MKBA Delta Rhine Corridor Fase 2

  Ten behoeve van publieke besluitvorming over het Delta Rhine Corridor project (DRC) is een Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uitgevoerd in 2 fases. Er is gekozen om een 2e fase-MKBA uit te voeren, omdat bij de eerste proeve MKBA 1 (fase 1) nog veel onzeker was. In algemene zin laten de MKBA’s een positief maatschappelijkebatensaldo zien voor het gehele DRC-project.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actualisatie MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep

  Als onderdeel van het Delta Rhine Corridor-project (DRC) wordt gekeken naar toekomstbestendige aanleg van een bundel van verschillende modaliteiten. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is de kruising van het Hollands Diep via het buisleidingentracé van LSNed. Onderzoek- en adviesbureau Ecorys heeft de Maatschappelijke Kosten-/Batenanalyse (MKBA) uit 2014 geactualiseerd die gekeken heeft naar de maatschappelijke meerwaarde van een mogelijke extra tunnel op het tracé van LSNed. Belangrijk element daarbij is in welke mate voldoende capaciteit geboden kan worden aan huidige en toekomstige buisleidingen op het LSNed-tracé. De actualisatie van de MKBA 2014 Tunnel Hollands Diep is gebruikt voor publieke besluitvorming over DRC.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over storting van ballaststenen in Apeldoorn

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over storting van ballaststenen in Apeldoorn

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Stenen met kankerverwekkende stof gestort in woonwijk Apeldoorn' en 'Onbegrip en woede in Apeldoorn om ProRail en BAM: 'Jullie blijken kankerverwekkende stof onze babykamer in te blazen''.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Resultaten onderzoek Apeldoorn

  Het rapport gaat over metingen van de concentraties van respirabel kwarts, ijzer, koper en mangaan in de lucht bij woningen in Apeldoorn en de risico's voor de gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

  Ministers Harbers (IenW) en Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over metingen op Schiphol van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota Antwoord op vragen over Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op