Zoekresultaten  1-10 van de 25 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Transportverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland

  Het rapport bevat een verkenning naar de kansen en mogelijkheden voor vervoer van gevaarlijke stoffen per buisleiding. Het onderzoek vond plaats onder vertegenwoordigers van de 12 provincies, de 5 industrieclusters en 8 koepelorganisaties van industriesectoren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij beleidskader buisleidingen als transportsysteem

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland'. Hij informeert de Kamer daarbij over het ontwikkelen van een systeem voor buisleidingen als onderdeel van een duurzaam en veilig transportsysteem voor goederenvervoer.

 • Beslisnota bij Kamerbrief bij beleidskader buisleidingen als transportsysteem

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen over de Dag van de vrachtwagenchauffeur

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoord op Kamervragen over de 'Dag van de vrachtwagenchauffeur' als waardering voor de vrachtwagenchauffeur, als grootste beroepsgroep van Nederland. Het Tweede Kamerlid Grinwis (ChristenUnie) had de vragen gesteld.

 • Beslisnota bij Antwoorden Kamervragen over de Dag van de vrachtwagenchauffeur

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief OFL Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving

  Afschrift van de brief van het OFL Platform Spoorgoederenvervoer en Leefomgeving aan staatssecretaris Heinen (IenW). De brief gaat over elementen die van belang zijn voor de verbinding van de leefomgeving met het spoorgoederenvervoer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij Ontwikkelperspectief NOVEX Rotterdamse Haven

  Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het ontwikkelperspectief voor het NOVEX-gebied Rotterdamse haven. Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de strategische ruimtelijke ontwikkeling van de Rotterdamse haven en benoemt de dilemma’s en schuurpunten in relatie tot de leefomgeving. Op 7 december 2023 hebben partijen dit ontwikkelingsperspectief ondertekend. De Kamerbrief gaat in op 3 vraagstukken uit het perspectief en op het gebiedsgericht werken in NOVEX -gebieden.

 • Kamerbrief bij 1e uitwerking Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer

  Staatssecretaris Heinen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de 1e uitwerking van het Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer. Zij gaat in op de ontwikkelingen en op de vervolgstappen.

 • Spoorvisie 2040 Het spoor: ruggengraat van de mobiliteit in België

  Nota van Rail2040 (België). De nota geeft een overzicht van het ontwerp van de Spoorvisie 2040 van de Belgische regering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Naar een Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer

  Het Toekomstbeeld Spoorgoederenvervoer (TBSGV) schetst de keuzes voor een duurzaam en veilig spoorgoederenvervoer en het belang van het spoorgoederenvervoer voor mensen en bedrijven.

  Bekijk document gepubliceerd op