Zoekresultaten  1-10 van de 1.190 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Transportverwijder
Thema: Waterverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Nieuw vandaag

  Statement by Mark Harbers, Minister of Infrastructure and Water Management, at the High-Level Dialogue Conference (HLDC) of the China Europe Water Platform (CEWP), 21 March 2023, 16.00 uur

  ‘We need to better align our plans, approaches and policies around disaster prevention. We need to share weather and water data to better align disaster prevention and water management, in policymaking and in decisions on de-risking and investment, at all levels. We need to invest in water and infrastructure’. This said minister Harbers at a panel discussion of the High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP), 21 March, New York Minister Harbers spoke at a session of the China Europe Water Platform at the UN Water Conference on 21 March, New York. ‘For decades, the Netherlands has fostered international cooperation, especially on such a cross-cutting theme as water. Because working together is key in tackling the enormous challenges we’re facing, in all areas. Whether the issue is too much or too little water, or polluted water.’  

 • Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) geven antwoorden op vragen naar aanleiding van de Kamerbrief 'Water en Bodem sturend' van 25 november 2022. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opening HELP, High Level Panel Discussion 21 March 2023, 10.00 uur

  ‘We need to better align our plans, approaches and policies around disaster prevention. We need to share weather and water data to better align disaster prevention and water management, in policymaking and in decisions on de-risking and investment, at all levels. We need to invest in water and infrastructure’. This said minister Harbers at a panel discussion of the High-level Experts and Leaders Panel on Water and Disasters (HELP), 21 March, New York

 • Beslisnota bij Antwoorden op feitelijke vragen water en bodem sturend

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden vragen so Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  Minister Harbers (IenW) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van het Eindadvies van de Beleidstafel wateroverlast en hoogwater. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie, JA21 en BBB hadden de vragen gesteld in het schriftelijk overleg (so) van 9 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie over fall-back opties overdragen bevoegdheden vaststelling stoffenlijsten

  Minister Harbers (IenW) reageert op een verzoek om een schriftelijke reactie over de fall-back opties als besloten wordt om de bevoegdheid over het aanwijzen van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) bij de Europese Commissie te beleggen. Het Tweede Kamerlid Haverkort (VVD) heeft het verzoek om een reactie ingediend.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Antwoorden vragen so Eindadvies Beleidstafel wateroverlast en hoogwater

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie over fall-back opties overdragen bevoegdheden vaststelling stoffenlijsten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning Gebiedsontwikkeling Groene rivier Well

  Het rapport bevat de resultaten van een verkenning naar de gebiedsontwikkeling Groene Rivier Well. Het gaat om 1 van de 12 systeemwerkingsmaatregelen voor behoud van het rivierbed in Limburg. De gebiedsontwikkeling richt zich onder meer op verbetering van de waterkeringen, de systeemwerking van de Maas en duurzaam beheer. Verkenning Gebiedsontwikkeling Groene rivier Well (PDF | 81 pagina's | 7,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Wel

  De notitie beschrijft de aanpak van het onderzoek naar de milieueffecten van de Gebiedsontwikkeling Groene Rivier en de aanleg van de groene rivier. Deze aanpak is de basis voor het projectmilieueffectrapport (projectMER). Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Groene Rivier Wel (PDF | 28 pagina's | 1,8 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op